Sözcü Plus Giriş

Bilirkişi heyeti de Polonezköy’ün imara açılmasına “dur” dedi

Bilirkişi heyeti de Polonezköy’ün imara açılmasına “dur” dedi

Güncellenme: 14:37, 31/03/2016
Bilirkişi heyeti de Polonezköy’ün imara açılmasına “dur” dedi

 

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL. (DHA) YOĞUN yapılaşma ve kentleşme nedeniyle adeta nefes almakta zorlanan İstanbul’un nadide köşelerinden biri olan Polonezköy’ün imara açılmasına,  sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan toplam 178 itirazın yanısıra, bilirkişi heyeti de imara açılmaması yönünde görüş bildirdi.  Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne sunduğu raporda, Polonezköy’ün imara açılmasına neden olacak plan değişikliğinin “Polonezköy’ün bu güne değin gelişmiş olan doğal yapısını ve kırsal karakterli yerleşim düzenini bozucu nitelik arz edeceği” tespitine yer verdi.

Polonezköy Tabiat Parkı sınırı içinde kalan köy alanına, ‘seyrek yoğunluklu konut, düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı’ fonksiyonu getiren planlarla  3. Derece sit alanı sayılan yerleşim alanında inşaat yoğunluğu arttırılırken; 1. Derece doğal sit alanı olan ve ‘çivi bile çakılamayacak’ ormanlık bölgede yer alan 4 alanda inşaat yapılabilmesinin önü açılmış,  Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından da yargıya taşınmıştı.

 “POLONEZKÖY’ÜN ÖZGÜN KARAKTERİ BOZULUR”
İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Polonezköy’e giderek incelemelerde bulunan Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyet, hazırladığı raporda çarpıcı tespitlere yer verdi. Raporda, yapı yoğunluğunu arttıracak şekilde inşaat yapılmasının “Polonezköy’ün bu güne değin gelişmiş olan doğal yapısını ve kırsal karakterli yerleşim düzenini bozucu nitelik arz edeceği” tespitinde bulundu. Polonezköy’e özgü mimari tanımlanmadığı için, belirtilen şartlarda uygulama yapılırsa “mevcut özgün yapı dokusunun tipolojik olarak bozulacağı” belirtildi.

POLONEZKÖY’ÜN SOKAKLARI, AHŞAP ÇİTLERİ, TAŞ DUVARLARI, BİTKİ ÖRTÜSÜ…
Yol genişletilmesi ve bağlantı yolları gibi çalışmaların “Polonezköy’ün doğal ve özgün karakterini yansıtan sokak dokusunu, ahşap çit, taş duvarlar ve mevcut bitki örtüsü” gibi karakteristik özelliklerini bozucu nitelikte ulaşım kararları olduğu ifade edildi. Dava konusu olan “Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları”nın ‘şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı’ sonucuna varılan raporda, imar planlarının “Polonezköy tabiat parkının kültürel zenginliğini ve özgün yapı ve parsel dokusunun korunması” yönündeki amacına aykırı olduğu tespiti yapıldı.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE BİREYLERDEN KURUMLARA 178 İTİRAZ YAPILMIŞTI
Beykoz Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde onaylanarak askıya çıkmıştı. Kamuoyunda tepki çeken ve başta Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası aracılığıyla yargıya taşınan planlarda, konut için 0.15, turizm için 0.20 emsal verildi. Her iki fonksiyonda da yükseklik 6.50 metre yani 2 kat olarak sınırlandı. Ancak zemin altında inşaatı yoğunlaştıran planlara göre, bodrum katında spa, restoran, yüzme havuzu, toplantı salonu, spor salonu, mutfak, sığınak, depo, otopark, servis üniteleri yer alabileceği belirtildi. Ticaret alanında ise perakende ticaret birimleri, ofis, kafeterya, banka, finans kurumları yapılabilecek.

Bu plan notlarına askı süresince, 9 adet Sivil Toplum Örgütünün (Mimarlar, Şehir Plancıları, Çevre Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Peyzaj Mimarları Odaları ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL), Doğal Yaşamı Koruma Vakfı(DAYKO) yanı sıra Beykoz Belediyesi, İBB ve 167 vatandaş olmak üzere bireylerden sivil toplum kuruluşlarına kadar 178 adet itiraz geldi. İtirazları değerlendiren Bakanlık, planda küçük değişiklikler yaparak 9 Haziran 2014 tarihinde yeniden askıya çıktı.

YAKLAŞIK 170 YILLLIK TARİHİ VAR
Tarihi Sultan Abdülmecid zamanına kadar uzanan, Polonya’dan gelenlerin yerleştirildiği Polonezköy, Orman Bakanlığı’nın oluru ile 1994’te tabiat parkı ilan edildi. Polonezköy ormanları 1. Derece doğal sit alanı, kendine özgü yerleşimi ise 3. Derece doğal sit alanı olarak kabul edilmişti. 

 

DHA