Sözcü Plus Giriş

CHP’li Balbay: Cumhurbaşkanı Lozan’la ilgili sözlerini düzeltmeli

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Barış Anlaşması'yla ilgili açıklamasını eleştirip, "Lozan bizim tapu senedimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin temelidir. Ben Cumhurbaşkanı'nı 1 Ekim'de yapacağı Meclis konuşmasında bunu düzeltmeye davet ediyorum" dedi.

11:21 -
CHP’li Balbay: Cumhurbaşkanı Lozan’la ilgili sözlerini düzeltmeli

İzmir’in Foça İlçesi’nde düzenlenen organizasyonda, parti teşkilatlarının katılımıyla, CHP dayanışma toplantısı düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananların konuşulduğu Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki toplantıya CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir milletvekilleri Özcan Purçu, Mustafa Balbay ve Mustafa Moroğlu, Foça Belediye Başkanı CHP’li Gökhan Demirağ, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, partililer ve bazı STK temsilcileri katıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lozan Barış Anlaşması’yla ilgili sözlerini değerlendirdi. Bu sözlerinin gündem yaratmaya yönelik olduğunu savunan Balbay, şöyle devam etti:
“Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Tam bu toplantıyı yaptığımız sıralarda Cumhurbaşkanı’nın muhtarlarla yaptığı toplantıdaki sözleri gündeme oturdu. Diyor ki ‘Lozan yenilgidir’. Bunu demek için gerçekten akıl, izan sahibi olmamak gerekir. Bunu demek için insanın bütün tarih şuurunu kaybetmiş olması gerekir. Lozan değil de Damat Ferit’in imzaladığı Padişah Vahdettin’in onayladığı Sevr olsaydı, Rize Ermenistan toprağıydı. İstanbul uluslararası yabancı güçlerin kontrolü altındaydı. Boğazlar Uluslararası bir yönetim altındaydı. Her şeyden önce buna bir bakmak gerekir. Lozan bizim tapu senedimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin temelidir. Bir Cumhurbaşkanı buna yönelik değil kendisi, herhangi başka birisi laf ettiğinde cevap vermesi gerekirken, kendisinin böyle bir değerlendirme yapmasını en hafif söylemle ayıplıyorum. Tabii ki gündemi de sadece Lozan’a kitlememek gerektiğini de düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan bir insanın, bu ülkenin ekmeğini yemiş suyunu içmiş bir insanın, bu ülkenin tapu senedine böyle bir laf etmesi affedilir bir şey değildir. Ben Cumhurbaşkanını 1 Ekim’de yapacağı meclis konuşmasında bunu düzeltmeye davet ediyorum. Türk halkı adına davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, 1 Ekim’de mecliste konuşurken birazcık samimiyseniz, birazcık vicdanınız varsa bunu düzeltin.” OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına yönelik MGK tavsiye kararını da eleştiren Balbay, “İzmirli Başbakan ilk OHAL kararı meclise getirildiğinde ‘3 ay bile sürmez’ demişti. ‘Biz bunu 3 aydan önce de halledebiliriz’ demişti. Şimdi ne oldu Uzayabilir. Cumhurbaşkanı diyor ki ’12 aya çıkabilir.’ Bu hali, normal hal haline getirmek istiyorlar. Buna biz izin vermeyeceğiz” dedi. (DHA)

“LOZAN’A SALDIRMAK SEVR CEPHESİNDE YER ALMAKDIR”

Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir açıklama da İstanbul Barosu’ndan geldi. Yazılı olarak yapılan açıklama şöyle; “Lozan Antlaşmasıyla var olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin, tarihi gerçeklerden yoksun, hangi ruh köklerinden beslendiğini tahminde zorlanmadığımız bir tutumla Lozan'ı küçümsemesi, Milli Mücadele Kahramanları olan delegasyon ve başkanına yönelik ağır ithamları üzerine konuya ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyulmuştur. Emperyalizmin dilinde Şark Sorunu ( Doğu Meselesi ), Osmanlı imparatorluğunun paylaşımı ve tasfiyesi projesi idi. Bu paylaşım sulh yoluyla, masa başında halledilemeyince savaş kaçınılmazlaştı.

Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni Osmanlı mirasının yağmalanmasıdır. Birinci Paylaşım Savaşının mağlubu Osmanlı İmparatorluğuna imzalatılan Mondros Ateşkesi sonradan dayatılacak intihar belgesinin, yani Sevr'in önsözü olarak tasarlanmıştı. Türk milleti ya yok oluş ve zilleti kabul edip tarih sahnesinden temelli silinecek ya da “Ya İstiklal, ya ölüm” parolasıyla son savaşını yapacaktı. Ara çözüm olarak mandayı, yani emperyalizmin vesayeti altına girmeyi önerenlere karşı da cevap benzer şekildeydi:

“Mandadan evvel İstiklal”

Bağımsızlık Savaşının lideri Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadelenin meşruiyet kaynağı TBMM'nin Başkanı olarak sivil, TBMM Ordularının Başkomutanı olarak askeri önderliği olmak üzere iki ağır görevi birlikte yürütmüştür. Payitahtta Saltanat ve Hilafet Makamının fuzuli şagili (işgalcisi) Vahdettin ile Mütareke işbirlikçilerinin 10 Ağustos 1920'de gözü kapalı imzaladıkları Sevr paçavrası, Türk Milletinin azim ve kararlığı sonucu ulaşılan zaferle tarihin çöplüğüne atılmıştır. Sıra cephede kazanılan askeri zaferin diplomatik sahada tescillenmesi, Yeni Türk Devletinin uluslar arası meşruiyetinin sağlanmasına gelmiştir. Uluslar arası diplomatik savaş Lozan'da verilecektir. Garp Cephesinin Muzaffer Komutanı İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa tarafından Lozan'a gidecek Türk heyetinin başkanı olarak görevlendirilmiştir. Emperyalistler Osmanlı zamanında elde ettikleri ekonomik ve siyasal ayrıcalıkları bırakmak istememektedirler. Türkiye'yi ve Türk milletini askeri zaferi anlamsız kılacak bir sömürge olarak denetimlerinde tutma hesapları içindedirler. Uzun ve çetin müzakereler neticesinde emperyalizmin diplomasi kurtlarına karşı haklı ve mazlumların temsilcileri galip gelecektir. Heyetimiz Lozan'da yalnızca Türklerin değil mazlum Şark milletlerinin direncinin ve taleplerinin de temsilcisi olarak görülmüştür. Atatürk Lozan Antlaşması için: “ Bu antlaşma Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın ortadan kalkmasını ifade eder bir belgedir” demektedir. Lozan, siyasi ve hukuki meşruiyeti tescillenmiş bir devletin yurttaşları sıfatıyla hepimizin paydaş olduğu müşterek tapu olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin hasmı olsun, dostu olsun yabancı kişi, kurum ve devletlerin Lozan'la ilgili değerlendirmeleri Türkiye'nin tapu senedi olduğu yolundadır.

Durum böyle iken politik dünyamızın, siyasi iktidarın zirvelerinde bululan kimilerinin Lozan'la ilgili olumsuz değerlendirmelerinin, bir türlü içlerine sindirememelerinin nedenleri üzerinde düşünülmelidir. Milli Mücadele yıllarında Ankara'ya karşı teslimiyetçi Mütareke hükümetlerinin, işbirlikçilerin, Sevr imzacılarının safında bulunanların günümüzdeki manevi mirasçılarının Lozan'la ilgili takıntıları bahsettiğimiz geçmişte aranmalıdır. Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Birinci Cumhurbaşkanı ile son Cumhurbaşkanı'nın Lozan'la ilgili değerlendirme ve yaklaşımlarının birbirine tamamen ters olması ülkenin sürüklendiği yerin ibretlik örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle, uluslararası meşruiyetini sağlayan hukuk belgesiyle sorunlu bir Cumhurbaşkanının, ayaküstü, tarihsellikten ve bilimsellikten yoksun bir kıraathane söylemi tutturması, Türkiye'nin dışarıdaki saygınlığını da ciddi ölçüde zedelemektedir. Cumhurbaşkanı 29.09.2016 tarihli muhtarlara yönelik konuşmasında, TBMM tarafından onaylanmış ve hukuki manada kesinleşmiş Lozan'la ilgili küçümseyici, alaycı beyanları, dilinden düşürmediği milli irade ve Yasama organının üstünlüğü söylemini inkâr anlamına da gelmektedir.

Cumhurbaşkanının Lozan Antlaşmasının 93. Yıldönümü münasebetiyle yayınladığı ve halen Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden silinmemiş olan mesajından alıntılanan aşağıdaki ifadeleri kendilerine hatırlatmak istiyoruz: “Bugün, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 93. yıldönümüdür. Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği zafer, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edilmiştir. Bu anlaşma, yeni kurulan devletimizin tapusu niteliğindedir. Lozan Antlaşması'nın içeriği, bu anlamda başta milli irade ve demokrasi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu temel ilkelerin değeri, bugünlerde çok daha iyi anlaşılmaktadır.” Bu hatırlatmadan sonra da Cumhurbaşkanına sormak istiyoruz: Lozan'la ilgili hangi tarihli beyanınız gerçek düşüncenizdir Hangisi muhtemel bir aldatılma sonucu söylenmiştir Cumhurbaşkanından beklentilerimiz, Lozan'ın kazanımlarının göz ardı edilmesi anlamına gelen gerçek dışı, anlamsız polemiklere bir an önce son verilmesidir.

Uluslar arası diplomatik zaferle elde edilen ve tescillenen siyasi sınırlarımızın, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin, Hatay'ın, İskenderun'un güvenliğinin ve huzurunun sağlanmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi varlığının sürdürülebilmesi konusundaki tutarlılık ve kararlılığın sürdürülmesidir. Mevcut iktidar döneminde Lozan'a ve uluslar arası hukuka aykırı olarak Yunanistan tarafından el konulmuş olan adalarımızın işgalden kurtarılmasıdır. Son beklentimiz ise bu tür istisnai makamlarda bulunanların o makamların ağırlığının ve saygınlığının hakkını vermeleridir. Emperyalizme karşı destansı bir mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi ve tapusu olan Lozan Barış Antlaşmasını, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere kurtuluş kahramanlarını Türk Milletinin gönlünden ve vicdanından silmeye ve itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” DHA

 

Son güncelleme: 11:46 30.09.2016
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more