Sözcü Plus Giriş

Damat Bakan okul işine girdi

Bilal’in TÜRGEV’ine, aile içinden kardeş geldi. Enerji Bakanı yapılan damat Berat Albayrak, kurduğu Nun Vakfı’nın okulu için öğrenci aramaya başladı.

Güncellenme: 10:22, 28/03/2016
Damat Bakan okul işine girdi

Erdoğan’ın bü­yük kı­zı Es­ra ile ev­li olan Be­rat Al­bay­rak, Nun Eği­tim ve Kül­tür Vak­fı'nı kar­de­şi Ser­hat Al­bay­rak ve Sa­bah-at­v'­nin gö­rü­nür sa­hi­bi Ömer Faruk Kal­yon­cu'y­la bir­lik­te kur­du. Vakfın okul in­şa­atı bit­mek üze­re…

İsmil ŞAHİN/İSTANBUL

FOTO:SÖZCÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın TÜRGEV'inden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı damat Berat Albayrak da Nun Eğitim ve Kültür Vakfı üzerinden eğitime el attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2'nci derece sit ve orman içi dinlenme alanında kaldığı gerekçesiyle yapılaşmaya izin vermediği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘özel eğitim alanı' olarak imara açılan Beykoz'daki 82 bin metrekarelik araziye yapılacak projenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı. Son olarak Sabah gazetesi ve ATV'yi alarak dikkatleri üzerine çeken Kalyoncu ailesinin KİPTAŞ'tan devraldığı, “tarla ve meyve bahçesi” niteliğindeki araziye dev bir kampüs inşa ediliyor. Kalyon Grubu'nun iştiraki RSY İnşaat tarafından yapımı sürdürülen projede Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nın sahibi olduğu ‘Nun Okulları' eylül ayı itibarıyla hizmet verecek.

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra ile evli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu tarafından 2014 yılında kurulmuştu.

İÇİNDE CAMİ DE OLACAK

İki yıl önce, İstanbul Altunizade'de Özel Nun İlkokulu'nu faaliyete sokan vakıf, “Nun Okulları” markasıyla Beykoz Dereseki Köyü'ndeki araziye iki okul daha açıyor.
2016 Eylül ayı itibarıyla kız ve erkek olmak üzere iki ayrı kampüste ortaokul ve lise hizmeti verecek olan Nun Okulları için öğrenci alımına başlandı. İnternet sitesinde “Toplamda yaklaşık 150 dönümlük yemyeşil bir tabiatın koynunda” ifadesiyle tanıtılan Nun Okulları'nın kampüsünde idari binalar, yurtlar, kongre merkezleri, açık ve kapalı spor alanları, yüzme havuzları ve  atölyelerin yanı sıra rasathane, saat kulesi ve cami de yer alacak.

Albayrak kardeşler ile Kalyoncu kurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Sabah-ATV'yi satın alan Zirve Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kalyoncu ile 2014 yılında Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu. 3 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre o tarihte 150 bin lira nakit mal varlığı bulunan vakıf, “Okul öncesi, ilk, orta ve yükseköğretim bölümleriyle Türk toplumunun kültürel, bilimsel, manevi ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmak” amacıyla kuruldu. Vakfın ilk açtığı okul olan Özel Nun İlkokulu'nda öğrencilere İngilizce'nin yanı sıra Arapça da öğretiliyor.

İşte vakfın Resmi Gazete'deki künyesi

Orman, bakanlığın izniyle imara açıldı

Riva-Beykoz Yolu üzerinde yer alan 27 bin 377 metrekarelik 356 parsel ve 54 bin 566 metrekarelik 355 parsel olmak üzere 2 parsel için 2013 yılının Ocak ayında İBB'nin Meclis gündemine konut teklifi taşındı. Ancak istenen yapılaşma koşullarının çevre yapılaşma şartlarına göre çok yüksek olduğu gerekçesiyle bu teklif reddedildi. 82 bin metrekare büyüklüğündeki alanın “Çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğu” belirtilerek, her türlü faaliyetin bu özel dokuya zarar vermeyecek düzeyde yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda, söz konusu alanda tarımsal faaliyetlerin sürdürülebileceği veya mevcut ağaç ve ağaçlık alanların korunması kaydıyla ağaçlandırma, bitkilendirme, bağcılık, hobi bahçeleri ve fidan yetiştiriciliği yapılabileceği ifade edildi.

DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

İBB'nin yapılaşmasına karşı çıktığı arazi için yapılan imar planı değişikliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mayıs 2015'te devreye girdi. 3'üncü havalimanı projesini de yürüten Kalyon Gayrimenkul Yatırım iştiraki RSY İnşaat'ın, arazinin “özel eğitim tesisleri alanı” olarak ilan edilmesi talebini bakanlık kabul etti. Yeni plan notlarında en çok 4 kat yapılaşma izniyle her türlü eğitim binaları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, anaokulu, kreş, laboratuvar, salon, yurt, misafirhane ve mescit yapılabileceği vurgulandı.

FOTO:DHA

BİR KOL­TUK­TA 3 KAR­PUZ TA­ŞI­YA­CAK

Beykoz’dadki dev kam­püs­te eği­tim ey­lül­de baş­la­ya­cak… Da­mat Be­rat, bir yan­dan Tür­ki­ye'nin ener­ji po­li­ti­ka­la­rı­nı yü­rüt­me­ye ça­lı­şır­ken, di­ğer yan­dan va­kıf ve eği­tim­ci­lik­le de uğ­ra­şa­cak.

FOTO:DHA

ER­DO­ĞAN, DA­MA­DI­NI YA­NIN­DAN AYIR­MI­YOR

Berat Albayrak, uzun yıllar Çalık Holding'de üst düzey yöneticilik yaptı. 1 Kasım' da vekil seçilip, Enerji Bakanı yapıldı. Erdoğan, Sultanahmet saldırısının olduğu yere birlikte karanfil bıraktığı damadını hemen hemen tüm gezilerine götürüyor.

SABAH'TA iLANI ÇIKTI

Damat bakanın okul ilanı, ağabeyi Serhat Albayrak'ın yönettiği yandaş Sabah Gazetesi'nde yayımlandı. Okul, eylülde açılıyor…

 

Yayınlanma Tarihi:10:20,