Ehliyet Sınavı ne zaman? MTSAS-3 ve 4 aynı zamanda yapılacak!

Ehliyet Sınavı takvimi değişti ve MEB yaptığı açıklama ile darbe girişimi nedeniyle yapılamayan 2016'nın üçünü ehliyet sınavının (MTSAS-3) yeni tarihini ilan etti. İşte ehliyet sınavları ile ilgili detaylar...

Ehliyet Sınavı ne zaman? MTSAS-3 ve 4 aynı zamanda yapılacak!

15 Temmuz gerçekleşen darbe girişimi sebebiyle 16 Temmuz’daki ehliyet sınavı (MTSAS-3) yapılamamıştı. MEB, yaptığı duyuru ile sürücü adaylarının kafasındaki soru işaretlerini giderdi ve ehliyet sınav takvimini yeniledi. Sürücü MEB’in açıklamasına göre MTSAS-3 ehliyet sınavı ile MTSAS-4 aynı zamanda yapılacak işte detaylar…

MTSAS-3 ve MTSAS-4 EHLİYET SINAVLARI BİRLEŞTİRİLDİ!

MEB’in duyurusuna göre MTSAS-3 ve MTAS-4 birleştirilerek 27 Ağustos 2016’da yapılacak! Yani aynı günde hem 2016’nın üçüncü hem de dördüncü ehliyet sınavı gerçekleştirilecek. Sınav 11.00’da başlayacak. İşte MEB’in konuyla ilgili duyusundan ilgili bölüm:

“Bu kapsamda; daha önce ertelendiği duyurulan MTSAS-3 sınavı, MTAS-4 sınavıyla birleştirilerek 27 Ağustos 2016 tarihinde saat 11.00´ de yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Ek Sınavı'nın ise 21 Ağustos 2016 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

İLGİLİ HABEREhliyet sınavı ile Açık Öğretim Lisesi sınavı ertelendiEhliyet sınavı ile Açık Öğretim Lisesi sınavı ertelendi

14 MAYIS EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Sıradaki ehliyet sınavlarına girecek sürücü adayları önceki sınavların soru ve cevaplarına bakarak, sınavda çıkacak sorular hakkında fikir sahibi olabilirler. Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını aşağıdaki ehliyet sınavı soru ve cevapları bağlantısına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI (14 MAYIS)

EHLİYET ALMA ŞARTLARI NELER?

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel
motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda
belirtilmiştir.
a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü
eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve
astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından
mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış
olmak.
7
d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu
almış olmak.
e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel
MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren
ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu
kayıt esnasında Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK
müdürlüğüne teslim etmesi,
istenmektedir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,
b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından
çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,
c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,
ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon
görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,
f.Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),
g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük,
hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
ğ.Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
gönderilmesi,
h.Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde
kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit
15
ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte
ÖDSGM'ye göndereceklerdir.
ı. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim
etmemek ve benzeri),
i. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),
j. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,
durumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen
sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı
geçersiz sayılacaktır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...