Sözcü Plus Giriş

Gümrük Bakanı Tüfekçi: Gümrük kapılarında tedbirleri yoğunlaştıracağız (2)

Gümrük Bakanı Tüfekçi: Gümrük kapılarında tedbirleri yoğunlaştıracağız (2)

Güncellenme: 13:30, 19/02/2016
Gümrük Bakanı Tüfekçi: Gümrük kapılarında tedbirleri yoğunlaştıracağız (2)

ZEYTİN ÜRETİCİSİNE BAKANDAN MÜJDE
Bursa’daki Marmarabirlik tesislerini ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Zeytin lisanslı depolarına ürünlerini koyan herkesin ödeyeceği depo kira ücretinin yarısını onlar adına biz ödeyeceğiz. Ayrıca, ürünlerini lisanslı depoya bırakan ve elektronik ürün senetleri vasıtasıyla satan üreticilerimizin zirai stopajdan ve katma değer vergisinden de muaf olmasını sağladık. Üreticilerimiz, lisanslı depoları kullanmaları halinde hiçbir vergi kesintisi yapılmadan ürünlerini satabileceklerdir" dedi.
Marmarabirik’te düzenlenen, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi`nin faaliyete başlama töreninde zeytin üreticileriyle bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, zeytinin bütün kutsal kitaplarda ve pek çok efsanede adının geçtiğine dikkat çekti. Tüfenkçi, Hz. Nuh Peygamber’i örnek gösterdi ve "Büyük tufanın ardından geminin güvertesinden güvercin uçurmuş ve bu güvercin bir müddet sonra ağzında bir zeytin dalıyla geri dönmüştür. Hz. Nuh böylece tufanın bittiğini, suların çekildiğini ve hayatın yeniden başladığını anlamıştır. İşte bu vesileyle zeytin dalı çağlar boyunca barışın ve yaşamın sembolü haline gelmiştir" dedi.
Türkiye’nin önemli bir ürün olan zeytinin üretiminde yüksek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkçi, ülkemizin zeytin konusunda hem üretimde hem de ticarette dünyanın bir numaralı üreticisi ve satıcısı konumuna getirmek için çalışıtıklarını söyledi. Hükümet olarak, zeytinciliğimizi geliştirmek noktasında azami gayret sarf ettiklerini ifade eden Tüfenkçi, "Bu konudaki en büyük destekçilerimizden biri Marmarabirlik’tir. Marmarabirlik 30 binden fazla kayıtlı zeytin üreticisi ile Ülkemizin bu alanda en büyük tarım satış kooperatifidir ve bir dünya markası haline gelmiştir. Marmarabirliğin burada faaliyete başlayan depolarının, herhangi bir zeytin deposu olmadığını vurgulamak isterim. Bu depolar ‘aldıkları lisanslarla’ dünyanın ilk ve tek zeytin lisanslı depolarıdır" dedi.
`TARIM ÜLKE EKONOMİLERİ İÇİN ÖNEMLİ VE VAZGEÇİLMEZ BİR SEKTÖRDÜR`
Tarımın, tüm dünyada ülke ekonomileri için önemli ve vazgeçilmez bir sektör olduğuna dikkat çeken Tüfenkçi, "Dünyanın gelişmiş ekonomileri teknolojinin yanı sıra tarımda da ilk sıralarda yer almaktadır. Hızla artan ve 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu göz önüne aldığımızda tarım sektörünün öneminin gün geçtikçe artacağı açıktır. Ülkemiz, uygun coğrafi yapısı ve iklim özellikleri yanında, tarımsal üretimde sahip olduğu çeşit ve üretim potansiyeli ile dünya tarımında önemli bir yere sahiptir. Ülke olarak, ihtiyaç duyduğumuz toplam sebze ve meyve miktarından daha fazlasını üretebilen ender ülkelerden biriyiz. Ancak konuya sadece üretim boyutuyla yaklaşmak doğru olmayacaktır. Burada, genel kabul görmüş olan temel bir kaideyi hatırlatmak isterim. Ürettiğiniz ürün değil satabildiğiniz ürün sizindir. Dolayısıyla üretim imkanlarımız ne kadar iyi olursa olsun, üretim kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun pazarlamayı iyi yapamazsak amacımıza ulaşmamız mümkün değildir. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalarıdır” ifadelerini kullandı.
Tarım ürünlerinin piyasada, iklim koşullarından kaynaklı `bolluk` ve `kıtlık` şeklinde dönemsel farklılıklar oluşturduğunu beyan eden Tüfenkçi, "Bu unsurlar, tarım ürünleri ticaretinde güvenli depolamanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Arz ve talep dönemi dengesizliğinin fiyatlara yapacağı olumsuz etkilerin giderilmesi ürünün uygun koşullarda depolanabilmesi ile mümkündür" diye konuştu.
Zeytin depolanması konusunda da teknik bilgi veren Tüfenkçi, "Zeytinin depolanması demek, ürünlerin laboratuvar analizleri sonucunda standartlara uygun şekilde sınıflandırılmasını, sınıflandırılan bu ürünlerin yeterli alt yapıya sahip depolarda yine standartlarda belirtilen şekilde muhafazasını, depolanan ürünlerin karşılığında, ürünü simgeleyen ürün senetlerinin tedavül edebilmesini, ürünlerin depodan çıkmadan ürün senetleri üzerinden el değişiminin sağlanabilmesini, hatta ürün senetlerinin rehnedilerek kredi kullanılabilmesini sağlayan bir depolama sistemidir" dedi.
`21 ŞİRKETE BAKANLIĞIMIZCA LİSANSLI DEPO İŞLETMESİ KURULUŞ İZNİ VERDİK`
Depolanabilir tarım ürünleri ticaretinin geleceği olarak görülen lisanslı depoculuk sistemininin ülkemizde uygulamak üzere, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nu çıkartığını ifade eden Tüfenkçi, “Bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerle birlikte lisanslı depoculuk sisteminin hukuki altyapısını oluşturduk. Ülkemizde ilk defa 2011 yılında Bakanlığımızca verilen lisansla, Ankara Polatlı’da hububat konusunda uygulamaya geçen Lisanslı Depoculuk, hızla gelişmesini ve yaygınlaşmasını sürdürmektedir. Bugüne kadar, toplam 21 şirkete Bakanlığımızca lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verilmiştir. Bugün burada faaliyete geçen Marmarabirlik Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ile birlikte, faaliyette bulunan lisanslı depo sayımız 9’a ulaşmıştır" dedi.
Fiyatların düşük olduğu dönemde üreticilerin ürünlerini elden çıkarmak zorunda kalmayacaklarını söyleyen Tüfenkçi, "Üreticilerimiz, lisanslı depolara bıraktıkları ürünü temsil eden ürün senetlerini teminat olarak gösterip uygun koşullarda kredi kullanabilecek ve finansman ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilecektir. Bunun yanında, ürünler borsa aracılığıyla pazarlanabilecek ve ürünlerin ticareti elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenilir biçimde yapılabilecektir. Bu sistem sayesinde; zeytinimiz bereketlenecek ve ülkemizin zeytin konusunda dünyanın öncü ülkesi olabilmesi için bir adım daha atılmış olacaktır" dedi.
Konuşmalarının ardından Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa Tüfenkçi’ye çini vazo hediye etti. Bakan Tüfenkçi ve beraberindeki heyet daha sonra zeytin depolama merkezini gezdi.
DHA