İzmir`de, akademisyenlere destek açıklaması

İzmir`de, akademisyenlere destek açıklaması

İzmir`de, akademisyenlere destek açıklaması

Bahri KARATAŞİZMİR, (DHA) – İZMİR Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu, KESK, DİSK ve TMMOB üyesi yaklaşık 50 kişi, `Barış için Akademisyenler` adıyla bildiri yayınlayan akademisyenlere destek olmak için adliye önnüde ortak basın açıklaması yaptı.
İzmir Adliyesi C-Blok önünde toplanan gruptakiler, ellerinde, `Barış Kazanacak`, `Çağdaş Avukatlar Grubu` yazan pankartın önünde, akademisyenlerle dayanışma içinde ve ifade özgürlüklerinin destekçisi olduklarını belirti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Avukat Yakup Gül, "Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgede uzun süredir devam eden çatışmalara ilişkin saptamaları içeren ve yapılması gerekenleri dile getiren bir mektup, akademisyenler tarafından imzalanarak kamuoyuna duyuruldu. Bu duyurunun ardından siyasi irade başta olmak üzere himaye gören mafya liderlerinin de arasında olduğu bir güruh, linç kampanyası başlattı. Farklı düşünceyi ifade eden sesler, adli ve idari soruşturma tehditleri ile bastırılmaya çalışıldı. Ne yazik ki Barolar Birliği başta olmak üzere, hukuk örgütleri -birkaç istisna dışında-bu süreçte demokrasi ve evrensel hukkutan yana tavır alamadı" dedi.
Şiddet çağrısı içermeyen her türlü düşüncenin açıklanmasını hak ve özgürlük olarak tanımlayan anayasanın 25. maddesinde, "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zornalnmaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanmaz ve suçlanmaz" hükmünün yer aldığını belirten Yakup Gül, "Şüphesiz, anayasayı uygulama görevi olanlar, anayasal hakları da sağlamak zorundadır. Bu itibarla açılan idari ve adli soruşturmalar tümü ile anayasa ve uluslarası sözleşmelerle kişilere tanınan hakların ihlali anlamını taşımaktadır. Yani yok hükmündedir. Emek ve demokrasi güçleri olarak herkesin şiddet çağrısı içermeyen ve şiddet övgüsüne yer vermeyen düşüncelerini ifade etmesini bir özgürlük ve hak olarak görüyor, akademisyenler üzerinden topluma mesaj verme anlamı taşıyan soruşturmaların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
Toplumsal sorunların çözümünün, özgürlüklerin güvence altınta olduğu ve fikirlerin özgürce tartışılabildiği bir zeminde olacağına dair inançlarını yinelediklerini, düşüncesini ifade edenlere dönük yapılan her türlü saldırıyı kendilerine yapılmış sayarak, hukuki ve toplumsal olarak dayanışma götereceklerini bir kere daha bütün taraflara duyurduklarını söyleyen Gül, `Barış için Akademisyenler` bildirisine imze atan akademisyenler hakkında İzmir`de de savcılık tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi.
DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...