Sözcü Plus Giriş

Selin Sayek Böke : Yatırım yapılmazsa çağın bilgi içerikli üretimi gerçekleşmez ve ihracat artmaz

Selin Sayek Böke : Yatırım yapılmazsa çağın bilgi içerikli üretimi gerçekleşmez ve ihracat artmaz

Güncellenme: 15:32, 29/02/2016
Selin Sayek Böke : Yatırım yapılmazsa çağın bilgi içerikli üretimi gerçekleşmez ve ihracat artmaz

ANKARA, (DHA) – CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke`nin, `2016 Ocak Ayı İhracat ve 2016 Şubat Ayı Güven Endeksine İlişkin` açıklamalarda bulundu. Selin Sayek Böke, "Yatırım yapılmazsa sürdürülebilir üretim canlılığı mümkün olmaz, yatırım yapılmazsa çağın bilgi içerikli üretimi gerçekleşmez ve ihracat artmaz" dedi.

Selin Sayek Böke`nin açıklaması şöyle; "Türkiye`de özel sektör yatırımlarının GSYİH`ya oranı 1998 yılında yüzde 19,6 iken bu oran 2008 küresel kriz öncesinde ve sonrasında maksimum yüzde 22,9`u görmüştür ve 2011 yılından itibaren ise sürekli azalmaktadır. En güncel veri olan 2015 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu oran yüzde 18,6`ya kadar gerilemiştir. Yatırımların payının azaldığı bu dönemde üretimin ve dolayısıyla ihracatın olumsuz seyretmesi hiç şaşırtıcı değildir. Sanayi üretimine bakıldığında 2013-2014 yıllarında düşük seyreden (yüzde 3,5) sanayi büyüme oranı 2015 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. İhracat ise 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 8,7 azalarak 143,9 milyar dolara düşmüştür. 2016 yılının ilk ayında ise bu gerileme devam etmiştir ve Ocak ayında 2015 Aralık ayına göre yüzde 22 gerileyen ihracat 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılından itibaren üretimin içinde özel sektör yatırımlarının düşüşünün bir izdüşümü de ihracatın 2011`den beri ilk defa aylık bazda 10 milyar doların altına düşmüş olmasıdır. Rusya ile ilişkilerin geldiği nokta ve Türkiye`nin hatalı Suriye politikasında ısrarı ülkemizin savaşın taraflarından biri olduğu algısı yaratması nedeniyle ihracat rakamları maalesef bu yıl içinde daha fazla düşmesine neden olabilir. İhracatın yavaşlaması ile birlikte içeriğine dair gelişmeler de alarm vericidir. Yüksek teknolojili ihracatın toplam ihracat içerisindeki payının AKP iktidarı döneminde 2,5 puan düşerek 2015 yılında yüzde 3,7`ye gerilediği görülmektedir. Yatırım yapılmazsa sürdürülebilir üretim canlılığı mümkün olmaz, yatırım yapılmazsa çağın bilgi içerikli üretimi gerçekleşmez ve ihracat artmaz."

"SICAK PARA KAÇIYOR, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN TEKNOLOJİK YAPISI BOZULUYOR"
"Türkiye`de yatırımın önündeki engelin yüksek faizler olmadığı çok açık. Uluslararası piyasalarda, başta ABD ve Euro bölgesi olmak üzere, reel faizler negatif olmasına rağmen yabancı yatırımcılar mevcut portföylerini ve dışarıdan borçlanarak elde ettikleri fonları Türkiye`ye yönlendirmemektedirler. Bunun temel nedeni yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvensizlikleri ve Türkiye`yi riskli olarak sınıflandırmalarıdır. 2015 yılında net portföy çıkışları 15,4 milyar doları bulmuştur. 2008`den beri Türkiye ekonomisi ilk kez portföy çıkışları ile karşı karşıyadır. 2014 yılında 20 milyar dolarlık net portföy girişinin 2015 yılında 15 milyar dolarlık portföy çıkısına dönmüş olması yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenindeki azalışın en somut göstergesidir. Bir yılda kaybedilen bu 35 milyar dolarlık finansmanın yerini telafi eden finansman kaynağı Merkez Bankası`nın uluslararası rezervleri ve belirsiz net hata noksan kalemi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlardaki değişimin katkısı bu iki kalemden daha düşük kalmıştır. Üstelik 2015 yılında ülkemize giren doğrudan yabancı yatırımların gıda, içecek, tütün, tekstil ve giyim imalatı gibi düşük teknolojili sektörlere ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol imalatı gibi orta-düşük teknolojili sektörlere yapılan yatırımlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yarınına güven duyulmayan bir ekonomiye yapılan yatırımların yarının sektörlerine olmaması da şaşırtıcı değildir. AKP`nin Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü ucuz emek üzerinden tanımlayan anlayışında yapılan yatırımlar da ucuz emek gücüne dayanan sektörlerde olmaya devam ediyor."

"ENDEKSLER TEPETAKLAK"
"Yurtiçi ve yurtdışı yatırımları belirleyen ana faktör ekonomiye olan güven duygusudur. En son açıklanan verilere göre Kasım ayından beri düşüşte olan Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, İnşaat, Hizmet ve Perakende Ticaret Güven Endeksleri Şubat ayında da azalmaya devam etmiştir. Bütün bu endekslerin bileşiminden oluşan Ekonomik Güven Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 15 bir önceki yılın Şubat ayına göre ise yüzde 24 azalmıştır. Belirsizlik ve risk arttığında ekonomiye olan güven azalır ve yatırımlar da azalır. Türkiye`de olan tam da budur."

DHA