Sözcü Plus Giriş

CHP, Kanun Hükmünde Kararnameler için AYM’ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 668 sayılı OHAL kararnamesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne başvuru yaparak, "15 Temmuz gecesi nasıl hukuk dışılık yaşanmış ve bu hukuk dışılık önlenmişse şimdi iktidara düşen hukukun içinde kalmak; keyfi, fırsatçı anlayışlarla kanunları değiştirmek değildir. Bir an önce bütün kararnamelerin Meclis gündemine gelerek, görüşülmesini ve kanunlaşmasını bekliyoruz" dedi. Gök, hangi kanunlardaki değişiklikler hakkında itirazda bulunduklarını Sozcu.com.tr'ye açıkladı.

Zeynep GÜRCANLI
Güncellenme: 15:05, 23/09/2016

Hükümet, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile pekçok kanunda değişiklik yapmıştı. CHP, çıkarılan ikinci kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bazı maddelerinin iptali için AYM’ye başvurdu. Başvuruyu grup adına CHP Grup Başkanvekili Gök yaptı. Olağanüstü hal kararnameleriyle yasalarda değişikliğin yapılamayacağını belirten Gök, “Demokratik ülkelerde olağanüstü yönetim usulleri hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlayışına gelmez. Olağanüstü haldeki yönetimlerin amacı bir an önce Anayasal düzene dönmek ve Anayasa’yı korumak olmalıdır. Sınırlandırmaların durumun gerektirdiği ölçüde olması gerekmektedir. Olağanüstü halde kanun hükmünde kararnamelere getirilen düzenlemeler olağanüstü halin amacını ve sınırını aşmamalıdır. Olağanüstü halin gerekli kılmadığı konuların olağanüstü hal kararnameleriyle düzenlenmesi olanaksızdır” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARA DÜŞEN, FIRSATÇI ANLAYIŞLARLA KANUNLARI DEĞİŞTİRMEK DEĞİL”

Sorumluluğun artık AYM’de olduğunu vurgulayan CHP’li Gök, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “15 Temmuz gecesi nasıl hukuk dışılık yaşanmış ve bu hukuk dışılık önlenmişse şimdi iktidara düşen hukukun içinde kalmak; keyfi, fırsatçı anlayışlarla kanunları değiştirmek değildir. Tam tersine parlamentonun iradesinin korunması gerekir. Bir an önce bütün kararnamelerin Meclis gündemine gelerek, görüşülmesini ve kanunlaşmasını bekliyoruz”

İŞTE CHP’NİN İTİRAZ ETTİĞİ KHK HÜKÜMLERİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda hangi kanunlardaki değişiklikler hakkında itirazda bulunduklarını Sozcu.com.tr’ye açıkladı.
Gök’ün verdiği liste şöyle;

* Askeri Mahkemeleri düzenleyen kanun
* Askeri hakimlere ilişkin kanun
* TSK Personel Kanunu
* Yüksek Askeri Şura kuruluş ve işleyişine ilişkin kanun
* Jandarma Teşkilat Kanunu
* Devlet Memurları Kanunu
* Sahil Güvenlik’in İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasına ilişkin kanun değişikliği

CHP, HUKUKİ SORUMSUZLUK MADDESİNİ DE AYM’DE TAŞIDI

Hükümet, yine aynı KHK’da, olağanüstü halin ilanından sonra atananların “hukuki sorumsuzluğunu” düzenleyen maddeye de itiraz etti.
Hükümet, KHK’da ayrıca yöneticilerin hukuki sorumsuzluğu düzenleyen maddenin yürürlük tarihini, olağanüstü halin başladığı tarihten önceye, darbenin yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihine almıştı. CHP, buna da ayrıca itiraz etti.

DHA

Yayınlanma Tarihi:13:15,