Sözcü Plus Giriş

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde bir hekimin ve bir hemşirenin darp edilmesi protesto edildi.
İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi tarafından yapılan eyleme hekimler ve sağlık çalışanları katıldı,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki eylemde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Melahat Cengiz, Dr. Haydar Durak ve Dr. Muzaffer Başak da yer aldı.

"DOKTOR VE HEMŞİRE DARP EDİLDİ"
Dr. Haydar Durak yaptığı açıklamada, "Dün bir doktor ve bir hemşire arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darpedildi, şiddete uğradı. Hastanemizde 1 ay boyunca tedavi gördükten sonra taburcu olan hastanın yakını, bir gün sonra doktor arkadaşımızı ve hemşire arkadaşımızı darp etmiştir. Doktor arkadaşımızın tedavisi yatarak devam etmektedir. Biz saldırganı ve yaşanan olayı kınıyoruz. Bu şiddet ortamını yaratan koşulları da protesto ediyoruz. Hekimleri, sağlık çalışanlarını sağlık alanında yaşanan tüm olumsuzlukların sebebi gibi gösteren, halkı hekimlere, sağlıkçılara kin beslemeye iten bir ortam yaratılıyor ne yazık ki. Bizler sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu değiliz. Bu şiddet ortamını reddediyoruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz" dedi.

"GÜNDE ORTALAMA 30 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE UĞRUYOR"
Prof. Dr. Raşit Tükel ise, "2000'li yılların başlarında tek tük şiddet vakalarıyla karşılaşıyorduk. O yıllarda sağlıkta şiddet 12 vaka üzerinden konuşuluyordu. Ama bugüne geldiğimizde günde ortalama 30 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Sağlıkta şiddette en önemli sorun sağlık sistemi. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlar doğrudan sağlık çalışanlarına yansıtılıyor" diye konuştu.

"HOR GÖRÜLÜYORUZ, ÖLDÜRÜLÜYORUZ"
Grup adına basın açıklamasını ise Dr. Melahat Cengiz okudu.
Yapılan açıklamada, "Sağlık hizmeti sunulan alanlarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde siyasi iktidarın ve özellikle sağlık yöneticilerinin, sağlıkçılara karşı yürüttüğü, mesleği değersizleştirici, sağlık çalışanlarını aşağılayıcı ve hedef gösterici tavırlarının önemli rol oynadığını bir kez daha yineliyoruz. Sağlık çalışanlarının sistemdeki tüm eksiklik ve aksaklıklara karşın özveriyle sundukları sağlık hizmeti göz ardı edilerek verilen bu emek popülist söylemlere kurban edilmektedir. Tıbbi bir gerekliliği olsun ya da olmasın hasta yakınlarınca talep edilen her şeyi, istendiği anda ve istendiği şekilde gerçekleştirmeyen her hekimin, her sağlık çalışanının, her an saldırıya uğrayabileceği bir sağlık ortamı yaratılmıştır. Yıllardır dile getirdiğimiz bu gerçekliğe kulaklarını tıkayan, akılcı ve yerinde önlemler almaktan uzak duran yetkililere birkez daha Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden haykırıyoruz: Tükeniyoruz, saldırıya uğruyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz Artık Yeter" denildi.

 

DHA