Sözcü Plus Giriş

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci’nin, 2016 Ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi dış ticaret rakamlarına göre değerlendirmede bulunan Bakan Zeybekci "2016 yılı Ağustos ayı ihracatımız 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 11 milyar 867 milyon dolar olurken; ithalatımız ise yüzde 3,7 artarak 16 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibariyle dış ticaret açığımız yüzde 5,3 düşmüş ve 4 milyar 687 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Bu doğrultuda yılın sekiz aylık dönemi itibariyle ihracatımızda yüzde 2,4 oranında, ithalatımızda ise yüzde 7,2 oranında bir azalma kaydedildi. 2016’nın ilk 8 aylık dönemiyle beraber ülkemiz dış ticaret açığını da yüzde 17,3 azaltarak 37 milyar 526 milyon dolara indirmiştir." dedi

AĞUSTOS’TAKİ İHRACAT ARTIŞI MEVCUT KONJONKTÜRDE MÜHİM BİR BAŞARIDIR

Hem gelişmiş hem de gelişme yolundaki ülkelerde gözlemlenen durgunluk halinin, küresel ticaretin toparlanması önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini söyleyen ve Dünya Ticaret Örgütü'nün 2016 yılına yönelik küresel ticaret beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini ifade eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "Buna göre 2016 yılında küresel ticaret hacminin yüzde1,7 oranında büyümesi bekleniyor. Daha evvel bu oranının yüzde 2,8 olması bekleniyordu. Uygulanan her türlü para ve maliye politikası aracına rağmen, dünya genelinde ithalat talebi ve yatırım iştahlılığında istenilen toparlanma sağlanamıyor. Öyle ki 2016 itibariyle, "küresel ticaretteki büyüme/küresel büyüme rasyosunun" 1 seviyesinin altında gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Yine Dünya Ticaret Örgütü'nün en güncel verilerine göre bu yılın 7 aylık periyodu için toplam küresel ihracat yüzde 5,4 oranında daraldı. 2015'in aynı döneminde bu azalmanın yüzde11, 2015'in tamamında ise yüzde14 düzeyinde olduğunu görmüştük. Ancak dünya genelinde para politikalarındaki belirsizliğin sürmesi, jeopolitik gerginliklerin azalmak bir yana giderek şiddetlenmesi, ticareti engelleyici politikalarda belirginleşen artış, küresel ticaretin kalıcı surette toparlanabilmesi önünde engel teşkil etmeyi sürdürüyor." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün en güncel verilerine göre bu yılın 7 aylık periyodu için toplam küresel ihracatın yüzde 5,4 oranında daraldığını, 2015'in aynı döneminde bu azalmanın yüzde11, 2015'in tamamında ise yüzde14 düzeyinde olduğunu söyleyen Bakan Zeybekçi "Ancak dünya genelinde para politikalarındaki belirsizliğin sürmesi, jeopolitik gerginliklerin azalmak bir yana giderek şiddetlenmesi, ticareti engelleyici politikalarda belirginleşen artış, küresel ticaretin kalıcı surette toparlanabilmesi önünde engel teşkil etmeyi sürdürüyor. Türkiye olarak biz de saydığım konjonktürel unsurların yanında, yakın coğrafyamızda meydana gelen politik ve sosyal gerginliklerin dış ticaret rakamlarımıza doğrudan yansıdığını biliyoruz. Böylesine bir konjonktürde Türkiye, 2016 yılının Ocak-Ağustos dönemi itibariyle ihracatında yalnızca yüzde 2,4 kayıp yaşamıştır." diye konuştu.

KARŞILAMA ORANINDAKİ YÜKSELİŞ İVMESİNİ KORUYORUZ

Türkiye'nin ekonomik büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü,Türkiye'nin bu ivmesini dış ticaret açığındaki azalışı muhafaza ederek gerçekleştirdiğine değinen Ekonomi Bakanı Zeybekçi, sözlerinde "Yılın ilk 8 aylık süre zarfı içinde dış ticaret açığında yaşanan yüzde17,3'lük düşüş son derece dikkate değer bir başarıdır. Yine benzer şekilde, 2016 yılının ilk 8 aylık dönemi itibariyle de ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 2015 yılının aynı periyodundaki yüzde 67,8 düzeyinden 3,5 puanlık bir artış ile yüzde 71,3 seviyesine yükselmiştir.

2016 yılının ilk 7 ayı itibariyle cari işlemler açığını yüzde13,2 düzeyinde azaltarak 21,7 milyar dolara indiren Türkiye ekonomisi, ekonomik büyümesini dışa bağımlılığını azaltarak idame ettirme yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Dış ticaret açığındaki azalış trendi ve karşılama oranında söz konusu olan yüksek düzeylerin de katkıları doğrultusunda cari açığımızı daha da düşük seviyelere çekecek, dışsal kırılganlıklarımızı daha kontrol edilebilir bir noktaya taşıyacağız.

Şu hususu hatırlatmakta fayda görüyorum: 2016 sonu itibariyle serbest bölgeler net ihracatı, bavul ticareti ve hizmet ihracatımızın da eklenmesi ile ülkemizin ihracatın ithalatı karşılama oranında tarihi bir seviyeyi yakalamayı hedefliyoruz. Şu anda mevcut bulunan istatistikler üzerinden bir hesaplama yapacak olursak, yılın ilk yarısı itibariyle mevzubahis oran yüzde 87 düzeylerindedir." ifadelerine yer verdi.

PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ EN KRİTİK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİSİDİR

"Avrupa Birliği ülkelerinin ülkemizden talebindeki bu yılın geneli itibariyle gözlemlediğimiz ılımlı artış trendi, ihracatımız üzerindeki olumlu etkisini Ağustos ayında da korumuştur.

Avrupa Birliği'nin ülkemizin toplam ihracatındaki payı 2015 Ağustos ayında yüzde 44 iken, 2016 Ağustos ayında yüzde 46,5'e yükselmiştir. AB'ye yaptığımız ihracat, 2015 yılının Ağustos ayına göre yüzde13,9 gibi önemli bir artış kaydederek 5 milyar 519 milyon dolara erişmiştir. 2016'nın ilk 8 ayının tamamı için ise AB'ye olan ihracatımızı yüzde 9,3 düzeyinde artırmış bulunuyoruz. Ancak bu bölgede halen bankacılık sektörünün sorunlu kredileri, Brexit sonrası belirsizlik hali ve parasal politikanın etki alanına yönelik tartışmaların devam ettiğini, tüm bu unsurların da dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliğinin önemini artırdığını vurgulamak isterim." diyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "Biz de bu perspektiften hareketle daha çeşitli ülkeye daha rekabetçi ürünlerle nüfuz edebilmek için ihracatçılarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz.

Ülke bazında baktığımızda, Ağustos ayı itibariyle en fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Ağustos ayında 1 milyar 193 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere, Irak ve ABD takip etti. İthalatta ise ilk sırayı yine aynı ay itibariyle Çin almıştır. Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Ağustos ayında 2 milyar 531 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla, Almanya, Rusya ve İtalya izledi." şeklinde konuştu.

İHRACATÇIMIZLA OMUZ OMUZA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Zeybekçi Küresel ekonominin durumunun ümit verici olmadığını ifade ettiği değerlendirmesinde "Bu kapsamda ortaya çıkan riskler, küresel ekonomi ile sıkı sıkıya entegre ülkemizi de belirli ölçüde etkilemektedir. Ancak bizler her şeye rağmen morallerimizi bozmayacak, bu ortamı daha çok çabalayarak yapısal iyileştirmeler yapma yolunda bir fırsat olarak kabul edeceğiz. Temel felsefemiz; yatırıma, üretime, istihdama, ihracata daha güçlü destek vererek, Türkiye'yi yüksek, sürdürülebilir ve tüm vatandaşları için refah sağlayan bir büyüme patikasına oturtmaktır.

Özellikle de katma değeri yüksek yatırımları artırılabilmemiz, orta-yüksek teknoloji içerikli ürünlerle ihraç pazarlarımızda rekabet edebilmemiz için ihtiyaç duyulan her türlü ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında ihracatımızın yüzde 7,7 oranında artış kaydetmesinde imza sahibi olan Türk ihracatçısı, kendisine yeni pazarlar buldukça, mevcut pazarlarda derinleştikçe, daha yüksek katma değerli ürünlerle ay-yıldızlı bayrağımızı yeni pazarlara taşımaya devam ettikçe biz de Ekonomi Bakanlığı olarak onların arkasında durmaya, son derece cömert ve sonuç odaklı destek politikalarımızı ihracatçılarımızın istifadesine sunmaya devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

DHA