İstanbul Haberi: Girişim ve istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün

Girişim ve istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün

Girişim ve istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün

– TÜİK’in 2015 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri geçici sonuçlara göre 2015 yılında en çok girişim ve istihdam hizmet sektöründe gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre faal olan girişimlerin  yüzde 41.7’si hizmet sektöründe yer aldı. İstatistikte, hizmet sektörü sınıflaması, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetlerini kapsayan sektör adı olarak kullanıldı.
Hizmetin dışında faal olan girişimlerin yüzde 38.8’i ise ticaret sektöründe yer alırken istihdamda hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 36.8’ini; sanayi sektörü de istihdamın yüzde 28.8’ini oluşturdu. 
En yüksek ciro, ticarette 
TÜİK verilerinde toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını kapsayan ticaret sektörü ciroda yüzde 41.7’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15.7 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 35.1 oldu.
Sanayi cirosunda en yüksek pay imalat sektörünün oldu
Sanayi sektöründe, istatistikler, 20’den fazla çalışanı olan girişimlerde tamsayım, 19’a kadar çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 188 bin 927 girişimden derlenen verilerle oluşturuldu. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat yüzde 81.8’lik paya sahip oldu. İmalatı yüzde 14.3’lük payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2.2’lik, madencilik ve taşocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini sektörlerini oluşturan kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1.7’lik paya sahip oldu.
Hizmet sektöründe ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolama aldı
Hizmet sektöründe cironun yüzde 36.8’i ulaştırma ve depolama, yüzde 14.4’ü idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12.8’i konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11.8’i bilgi ve iletişim, yüzde 11.3’ü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde gerçekleşti.
İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 58.9’u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52.3’ünü, cironun yüzde 39.3’ünü oluşturdu.

DHA

Loading...