Sözcü Plus Giriş

Tokat Haberi: Yeşilırmak üzerindeki HES'e yürütmeyi durdurma kararı

Yeşilırmak üzerindeki HES'e yürütmeyi durdurma kararı

Güncellenme: 13:24, 20/10/2016
Yeşilırmak üzerindeki HES'e yürütmeyi durdurma kararı

TOKAT ile Amasya il sınırı üzerinde bulunan Yeşilırmak üzerine yapımı planlanan 'Karakeçili-1 Regülatörü ve HES projesi' için Amasya Valiliği'nin 'Çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararına karşın Samsun 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Tokat ile Amasya sınırında bulunan Yeşildere Vadisi üzerindeki Yeşilırmak üzerine, özel bir firma tarafından HES yapılmasına karar verildi. Fakat bölgede bulunan 12 köyün sakinleri yaşadıkları alanda çevre kirliğinin oluşacağı, tarım alanlarının zarar göreceği ve doğal yaşam alanlarının zarar göreceğini öne sürerek projeye karşı çıktı. Ancak, özel firma 2011 yılında Amasya Valiliği'nin verdiği 'Çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararı sonrası bölgede çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrası köylüler, bölgede bir çok eylem yapıp çalışmanın durdurulmasını istedi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI
Çalışmanın durmaması üzerine Albayrak, Keçili, Yeşildere köyü tüzel kişiliği Amasya Valiliği'nin vermiş olduğu 'Çevre etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararına ilişkin 2015'in Haziran ayında Tokat İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurmak için dava açtı. Fakat mahkeme dosyayı Danıştay 14'üncü Dairesi'ne gönderdi. 5 aylık inceleme ardından Danıştay 14'üncü Dairesi, dosyayı bu kez Samsun 2'nci İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Davaya ilişkin bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı.
BİLİRKİŞİ HEYETİ, ÇED RAPORU İSTEDİ
Yapılan inceleme sonrası bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Hazırlanan raporda şu ifadelere yer verdi:
"Proje kapsamında inşa edilecek su iletim kanalının sebep olacağı ekosistem parçalanmasının olumsuz etkilerinin giderilmesi, yaban hayvanlarının suya ulaşmada karşılaşacakları engellerin ortadan kaldırılması hususlarında gerekli ve yeterli önlemlere yer verilmemiş olduğu', 'Proje kapsamında nehir yatağına bırakılacak su miktarı ile ilgili olarak tarımda kullanılacak suyu da hesaba katan kapsamlı debi hesaplarının yapılmadığı', 'İnşaat süresince özellikle su iletim kanalı boyunca orman örtüsü tahribatı olduğu ve kazı fazlası hafriyatın kontrolsüz biçimde yamaçlardan aşağıya boşaltılmakta olduğu', 'Proje alanının taşkın potansiyeli olduğu ve bu potansiyellerin belirlenme yöntemleri yönünden hiçbir değerlendirme yapılmadığı', 'ÇED gerekli değildir kararına konu proje tanıtım dosyası ve eklerinde, projenin çevre düzeni planındaki konumu ile etkileşimi hakkı herhangi bir bilgi verilmediği, yatırım alanları ve kümülatif etkilerin oraya bakımlarından bu harita ve plan kararlarının önemli olduğu', 'Projenin havza üzerindeki etkilerinin kümülatif olarak hesaplanması gerektiği, projenin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki değerlendirmesine tabi tutulmasının gerekli olduğu' görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir."
MAHKEME: GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR
Bilirkişi heyetinin raporlarının incelenmesi üzerine iki gün önce yapılan duruşmada Samsun 2'nci İdare Mahkemesi, 'Çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir' kararının, çevre tahribatına sebebiyet verilmek suretiyle telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesini öne sürerek, 2577 sayılı kanunun 27'inci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın, dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına, aynı kanunun 20/A-e bendi uyarınca yürütmenin durdurulmasına kararına karşı itiraz edilmeyeceğine karar verdi. Mahkemenin bu kararı bölgedeki köylüler tarafından sevinçle karşılandı.

DHA