TEOG İnkılap Tarihi konuları neler? TEOG’a hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

TEOG gelecek hafta gerçekleşecek, şimdi öğrenciler TEOG'a son hazırlıklarını tamamlarken hangi derslerden, hangi konulardan sorumlu olduklarını merak ediyor. İşte TEOG İnkılap Tarihi konuları ve müfredatı...

TEOG İnkılap Tarihi konuları neler? TEOG’a hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

Liseye geçiş yapacak öğrencileri çok yakından ilgilendiren TEOG sınavlarının ilk dönem ayağı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. TEOG’da hangi dersin hangi konularından sorumlu olduğunu merak eden öğrenciler, sınava günler kala konuları tekrar bir gözden geçirmek için kontrol ediyor. Peki TEOG İnkılap Tarihi sınavında hangi konular var? Hangi konulardan sorumlu olunacak?

TEOG 2016 İNKILAP TARİHİ KONULARI

MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu, Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetleri, Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri uyandırılması, Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama süreci.

KURTULUŞ SAVAŞI

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları, Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulması, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkileri, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi, Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolü, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarıları.

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılması, Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımlar, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri, Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önem, Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma, Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri, Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler, Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları, Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi, Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma, Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın hakları, Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önem.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleri, Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yeri, Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları, Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi, Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevler, Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimler, İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerleri.

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkiler, Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası, Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıkları, Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri, Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığı.

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri, Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri, Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevleri, SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri, Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi.

TEOG’DA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. Sınıf öğrencilerine yönelik merkezi ortak sınavlara sayılı günler kala Bahçeşehir Okulları PDR Bölüm Başkanı Özen Yazğan öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaların altını çizdi.

  • Tempoyu düşürmeyin! Sınavlara hazırlanan pek çok öğrencinin yaptığı en büyük hatalardan biri sınav yaklaştıkça çalışma tempolarını düşürmeleri ya da çalışmayı bırakmalarıdır. Sınava yönelik çalışmaların ne zaman bitirileceğine yönelik her öğrenci için geçerli olan, kesin bir tarih belirlemek söz konusu değildir. Eğer öğrenci psikolojik olarak rahat hissediyorsa son günlere kadar çalışmalarına devam edebilir. Son birkaç gün yeni bir konu öğrenmeye çalışmak yerine ders tekrarı yapmak ve süre tutarak test çözmeye ayırmak daha yararlı olacaktır.
  • Kalan süreyi nasıl değerlendireceğinizi planlayın! Öğrencilerin kalan süreyi etkin değerlendirebilmeleri için çalışma programlarının mutlaka belli olması gerekir. Bu çalışma planı çerçevesinde konu eksikleri giderilmeli ya da sık hata yapılan konulara yer verilmelidir.
  • Farklı kaynaklardan sorular, deneme sınavları ve geçmiş yılların sorularını çözün! Çözülen her bir deneme sınavının da ciddiyet içerisinde ve süre tutarak çözülmesi sınav becerilerinin geliştirilmesi için fırsattır. Çözülen her bir denemeden sonra yapılamayan ya da yanlış yapılan sorular tespit edilmeli ve mutlaka nasıl çözüleceği öğrenilmelidir.
  • Niçin çalıştığınızın bilincinde olun! Öğrencilerin motivasyonlarını sürdürebilmeleri için niçin çalıştıklarının farkında olmaları önem taşır. “Niçin çalışıyorum?”, “Niçin bu liseyi hedefliyorum?”, “Bu hedefime ulaşırsam nasıl bir hayatım olur?” gibi sorulara cevap bulmaları gerekir.
  • Çalışmanızı engelleyen unsurları hayatınızdan bir sürede olsa çıkartın! Büyük hedeflerine ulaşabilmek için anlık isteklerini erteleyebilmek başarılı insanların önemli bir özelliğidir. Öğrencilerin sınavlara hazırlandıkları bu dönemde çalışmalarını engelleyen ya da olumsuz etkileyen tüm unsurları yaşamlarından çıkarmaları ya da azaltmaları gerekir. Tek başına bunu yapmakta zorlanıyorsa çevresindeki yetişkinlerden bu konuda yardım isteyebilir.
  • Fiziksel ve ruhsal olarak güçlü olun! Öğrencilerin sınavlarda sahip oldukları potansiyeli sergileyebilmeleri için fiziksel ve ruhsal olarak güçlü olmaları önem taşır. Bunun için de sağlıklı beslenme, hareket etme ve dinlenmeye de zaman ayrılması gerekir.
  • Anne babalar dikkat! Bu dönemde öğrenciler kadar anne babalar da heyecanlı ve kaygılı olabiliyor. Çocuklarına destek olabilmeleri için öncelikle kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmaları önem taşıyor. Eleştirmekten, kıyaslamaktan, aşırı övgüden kaçınmaları gerekir. Çocukları ile empati kurmaya ve bu dönemde onun neye ihtiyacı olduğunu gözlemlemeye çalışırlarsa yardımcı olabilirler. Aksi takdirde zaten zorlu olan bir süreci oluşturdukları baskı ile onun için daha zor hale getirebilirler.

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...