Sözcü Plus Giriş

MEB, ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin yetiştirme programını açıkladı!

MEB tarafından 10 Şubat'ta ilk ataması gerçekleştirilen aday öğretmenlere uygulanacak yetiştirme programını nasıl olacağı, ne zaman başlayacağı belli oldu.

Güncellenme: 15:17, 19/02/2016
MEB, ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin yetiştirme programını açıkladı!

Geçtiğimiz 10 Şubat’ta 30 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. İlk ataması yapılan öğretmenlere yetiştirme programına dahil edilecekti. MEB, bir açıklama ile yetiştirme programının ne şekilde işleyeceğini duyurdu. Yetiştirme programına alınan yeni atanan aday öğretmenler, 24 hafta boyunca danışman öğretmenleriyle okul içi ve okul dışı faaliyetlere, seminerlere katılacak, film izleyecek, kitap okuyacak ve şehrin tarihi mekanlarını gezecek. Ankara´yı tercih eden iki aday öğretmen de Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından ağırlanarak merkez teşkilatının işleyişini öğrenecek.

YETİŞTİRME PROGRAMI 6 AY SÜRECEK

Yeni atanan 30 bin öğretmen, öğretmen niteliğinin artırılması politikası çerçevesinde 6 ay yetiştirme programına alınacak. Aday öğretmenler bugün akşama kadar, yetiştirilmek istedikleri illeri, kendi branşlarından danışmanın bulunduğu iller arasından seçecek.
10 tercih yapabilecek ve danışman olan illerde adaylık sürecini geçirebilecek aday öğretmenler , gittikleri illerde, kendi alanlarından bir danışmanla 4 ay sınıf içi, okul içi ve okul dışı olmak üzere, haftanın 5 günü bir çalışma yapacaklar.

Sınıfta danışman eşliğinde 3 gün ders öncesi hazırlık, plan, materyal hazırlama gibi süreçler yaşayacak aday öğretmenler; danışmanın anlattığı dersleri izleyecek, okul içi çalışma kapsamında ilgili müdür yardımcısıyla zümre ve veli toplantılarına katılacak ve nöbet tutan danışmanla okulun işleyişini tanıyacak. Okul dışı çalışma için haftanın bir gününü ayıracak aday öğretmenler için, şehri tanımak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

ADAY ÖĞRETMENLER, BULUNDUKLARI ŞEHRİ TANIYACAKLAR!

Aday öğretmenler, şehrin tarihsel, kültürel, coğrafi özelliklerini tanıyarak, müzeleri, kütüphaneleri gezerek bu mekanları eğitim amaçlı nasıl kullanabileceğini araştıracak.
Ayrıca aday öğretmenler, ildeki halk eğitim, bilim, sanat ve rehberlik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kaymakamlıkları ziyaret ederek, bunların işleyişlerini ve eğitim imkanlarından nasıl faydalanabileceklerini öğrenecek.

Ankara´da adaylık sürecini geçirecek aday öğretmenlerin bir kısmı, Bakanlığın merkez teşkilatında bir günlerini geçirerek merkez teşkilatın nasıl çalıştığını, günlük işlerin nasıl koordine edildiğini görecekler. Bakan Avcı ile Müsteşar Tekin ikişer öğretmen adayına merkez teşkilatının yapısıyla ve eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verecekler. Atamasının yapıldığı ilin dışında başka bir ilde adaylık sürecini geçirecek aday öğretmenler, şehir çalışması yaparak, illerin kültürel özelliklerini eğitim amaçlı olarak kullanmayı öğrenecek.

ADAY ÖĞRETMENLERE BÖLGELERE GÖRE DİL EĞİTİMİ

Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerin kullanıldığı bölgelere giden adaylara yönelik yapılan çalışma doğrultusunda; aday öğretmenler, rahat iletişim kurmak amacıyla programın son iki ayında, belli haftalarda yörelerin kültürel özelliklerine göre eğitim alarak yörede Türkçe dışında yaygın olarak kullanılan dille ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olacaklar.

İLK DÖRT DANIŞMAN İLE EĞİTİM

Aday öğretmenler, program kapsamında ilk dört ay danışman eşliğinde faaliyetlere katılacak, sonraki 2 ay ise, Bakanlığın temel politikaları, dünyadaki eğitim sistemi ve sınıf içinde karşılaşabilecekleri zorluklar gibi konularda çeşitli seminerler verilecek. Aday öğretmenler, atölyelerde üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, emekli öğretmenlerin ve merkez teşkilatındaki eğitimcilerin tecrübelerinden faydalanacaklar.

TOPLAMDA 714 SAATLİK EĞİTİM

Toplam 24 hafta üzerinden programlanan eğitim; danışman eşliğinde sınıf içi, sınıf ve okul dışı faaliyet 14 hafta sürecek, bu da 414 saate denk geliyor. Seminer ve kurs türü çalışmalar ise 10 hafta (50 gün-300 saat) olacak.  Aday öğretmenler, toplamda 714 saatlik bir yetiştirme sürecinden geçecek. Ağustos'un sonunda yetiştirme programı bitecek aday öğretmenler, Eylül'de de görev yapacakları illere gidecekler.

ADAY ÖĞRETMENLER GÜNLÜK TUTACAK

Aday öğretmenlerden, yaptıkları faaliyetlerle ilgili günlük tutmaları, kişisel ve mesleki gelişim dosyaları hazırlamaları istenecek; dosyadaki faaliyetler, performans değerlendirmelerinde veri olarak kullanılacak.

İkinci dönem de gittikleri okulda, öğretmenler ve okul müdürü tarafından performans değerlendirmesine tabi tutulacak aday öğretmenler, Bakan Avcı'nın talimatıyla, tuttukları günlükler arasında ´en iyi aday öğretmen günlüğü´ gibi bir yarışma yapılarak derece alan öğretmenlerin günlükleri diğer öğretmenlerle paylaşılacak.

YETİŞTİRME MART’TA BAŞLIYOR

Tercih sistemine girdiklerinde branşlarında hangi illerde danışman olduğunu görebilecek aday öğretmenler için, mümkün olduğunca ilk tercihlerine göre yerleştirme yapılacak. 19 Şubat tarihinde il millî eğitim müdürleriyle danışmanlık konusunda toplantı yapıldıktan sonra 22 Şubat Pazartesi günü danışmanlara verilecek eğitim programlarının 81 ilde açılışı yapılacak.

19 Şubat tarihinde il emrine verilecek aday öğretmenler, daha sonra da il millî eğitim müdürlüklerinden hangi okullarda eğitim alacaklarını öğrenecekler. Mart ayının ilk haftasında da yetiştirme sürecine başlayacaklar.