Sözcü Plus Giriş

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden rektör atamalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Atanan üniversite rektörleri arasında Gazi Üniversitesi rektörü de var. Gazi Üniversitesi rektöri Prof. Dr. İbrahim USLAN oldu. Peki Prof. Dr. İbrahim USLAN kimdir?

İBRAHİM USLAN KİMDİR?

Çanakkale’de doğdu (1965). İlk ve orta öğrenimini Çanakkale'de tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1988). Yüksek lisans (1993) ve doktora (1999) çalışmalarını aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı.

Doktora çalışmaları sırasında altı ay İngiltere'de, University of Manchester Institute of Science and Technology'de (UMIST) araştırmalarda bulundu. Araştırma görevlisi olarak çalıştığı (1989-2003) Gazi Üniversitesi Makina Mühendisiği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı (2003). 2006'da doçent, 2012'de ise profesör oldu. Aynı üniversitede Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Dekan Vekilliği, Rektör Yardımcılığı, Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. Eğitim Komisyonu başta olmak üzere çeşitli komisyonlarda başkanlık yaptı.

On bir yıl teknik sorumlu ve yardımcı editörlük görevlerinde bulunduğu Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, bu süre içerisinde Engineering Index (EI) ve Science Citation Index (SCI) gibi veri tabanlarında taranmaya başlandı. Üç uluslararası konferansın bildiriler kitabında editörlük yaptı. Yedisi uluslararası olmak üzere dokuz konferansta sekreterlik, düzenleme kurulu üyeliği, uluslararası danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliklerinde görev aldığı ve başkanlığını yürüttüğü Türk Toz Metalurjisi Derneği (TTMD) tarafından yayımlanan ve Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) “en iyi çeviri ödülü” verdiği (2011) “Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri” kitabının ikinci bölümünün çevirisini yaptı.

Gazi Üniversitesindeki lisans ve lisansüstü derslerininin yanısıra çeşitli dönemlerde Başkent Üniversitesinde ve yedi yıl süreyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde dersler verdi. Danışmanlığında üç doktora tezi, on yüksek lisans tezi tamamlandı. Yirmi biri SCI ve EI'de taranan dergilerde olmak üzere kırkı aşkın makale ve bildirisi yayımlandı. Ulusal ve uluslararası yirmi projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Altısı yurt dışında olmak üzere on dergide hakemlik, yüz elliye yakın ar-ge ve sanayi projesinde hakemlik ve izleyicilik yaptı. Hâlen TÜBİTAK Makina İmalat Teknolojileri Grubunda ve Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisinde Danışma Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklama apılan açıklama şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;
-Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Erkan İBİŞ’i,
-Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim YILDIZ’ı,
-Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa KİBAR’ı,
-Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim USLAN’ı,
-İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet KIZILAY’ı,
-Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Süleyman BAYKAL’ı,
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’ü,
-Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU’nu,
-Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’i, atamışlardır.

Son güncelleme: 11:34 20.09.2016
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more