Sözcü Plus Giriş

Referandum nedir? Meclis’te referandum kararı nasıl alınır?

Türkiye'de referandum yeniden gündemde! Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için yapılan oylamadan referandum çıkabilir. Peki referandum nedir ve referanduma nasıl gidillir?

Güncellenme: 11:25, 20/09/2016
Referandum nedir? Meclis’te referandum kararı nasıl alınır?

Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulu gibi çeşitli meselelerde halkın görüşünü almak için yapılan oylamadır. Referandum kelimesi genelde plebisit kelimesiyle beraber anılır. Plebs, Eski Roma’da, ayrıcalıklı patriciiler dışında kalan kalabalık halk sınıfına verilen isimdir. Plebs meclislerinin aldığı karar anlamında olan Latince plebiscitum sözünden gelir. Referandum ise Latince “referre” (geri getirmek) kökünden gelir.
Türkiye’de ilk defa referanduma, 1960 Anayasasının kabulü sırasında başvurulmuştur. Katılan seçmenlerin %62’si evet, %38’i hayır şeklinde oy kullanarak; Kurucu Meclis’in hazırladığı Anayasayı kabul etmiş oldu. 1982 yılındaki, Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasanın referandumunda ise, kabul oyları %91’i geçti. Red oranı ise %9 idi.

ANAYASA DEKİŞİKLİĞİ VE REFERANDUM ŞARTLARI NELERDİR?

TBMM’den Anayasa değişikliği yapılması için 367 salt çoğunluğun elde edilmesi gerekmektedir. 367 salt çoğunluk oluşmadığında ancak oylama 330’u aştığında söz konusu kanun değişikliği referanduma götürülebilir.

17 Mayıs’ta yapılan oylama ile Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinde maddelere geçilmesi 348 oyla kabul edildi. Böylece teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiş oldu. Teklifin 1. maddesi 350 oyla, 2. maddesi ise 357 oyla kabul edildi. Anayasa’ya geçici madde eklenmesine ilişkin teklifin ikinci tur görüşmesi 20 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Teklife en az 330 kabul oyu çıkması gerekiyor. 330-367 arasındaki oy konunun referanduma gitmesini gerektirecek ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmamasına halk karar verecek. 367’nin üzerindeki kabul oyu ise referanduma gerek bırakmayacak. CHP ve MHP liderleri teklifi desteklediklerini açıklamışlardı. Ancak Genel kuruldaki oylama önemli oranda fire çıkması bekleniyor.

SÖZCÜ UNUTMAZ

Erdoğan başbakanken cumhurbaşkanının vetosunu dinlemeyip Meclis’in dediği olur, diyordu. Cumhurbaşkanı olunca başkanlığı savunup parlamenter sistemin işlemediğini iddia etmeye başladı.

Sözcü unutmaz!
Yayınlanma Tarihi:10:15,