Sözcü Plus Giriş

YGS 2016 soru kitapçığı: ÖSYM, YGS soruları ve cevaplarını yayımladı!

YGS soruları ve cevapları yayımlandı! İşte YGS 2016 soru kitapçığı ve sınavdaki hatalı sorular ile ilgili detaylar...

10:01 -
YGS 2016 soru kitapçığı: ÖSYM, YGS soruları ve cevaplarını yayımladı!

ÖSYM’den beklenen açıklama yapıldı ve ve YGS soruları ile cevapları adayların erişimine açıldı. Bu sene ÖSYM, YGS’nin tüm sorularını herkese açacağını duyurmuştu ki 13 Mart 2016’da yapılan YGS 2016’nin temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı. Aşağıdaki bağlantıdan YGS sorularına erişebilir ve sınavınızın nasıl geçtiğini kontrol edebilirsiniz…

YGS soruları için tıklayınız!

HATALI SORULAR VAR!

Soruların tümüyle açıklanması sonrası YGS’deki hatalı sorular yine tartışma yarattı. Hatalı soruları değerlendiren Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri, YGS sorularının genel olarak özensiz ve dikkatsiz hazırlandığına dikkat çektiler. İşte YGS İncelendiğinde hatalı bulunan sorularla ilgili detaylar…

Akademik Kurul Matematik Üyesi Nilda Kiraz: “Yayınlanan 15. fonksiyon sorusu bileşke kuralının tanımına aykırı biçimde hazırlandığından bilimsel hata içeren yanlış bir sorudur. Problemler konusundan sorulan sorular uzun paragraflar ile oluşturulmuş olup yayınlanan 30. soruda anlatım eksikliği nedeniyle farklı cevaplara gidilebiliyor.”

Akademik Kurul Felsefe Üyesi Gülay Ataç: “2016 YGS Sosyal Bilimler Testi 32.soruda, bireyin eylemlerinden sorumlu tutulması, özgür olduğu varsayımına dayandırılmaktadır. Bu görüş indeterminizmdir. İndeterminizme göre insanın davranışlarından ahlaksal olarak sorumlu tutulabilmesinin önkoşulu; davranışlarında özgür olması, şu ya da bu biçimde davranmayı kendisinin seçmiş olmasıdır. Otodeterminizm ise insanın uyacağı yasaları, kendi aklı ve iradesiyle kendisinin belirlediğini, bunun da kişilik gelişimi ve bilgilenme sonucu gerçekleşebileceğini savunur. İndeterminizm, özgürlüğü insana verilmiş bir özellik olarak görürken, otodeterminizm bunun bir süreçle kazanılabileceğini savunur. Parçadaki anlatım indeterminizme uygun bir argümandır. Bu nedenle yanıt E değil B olmalıdır.”

Akademik Kurul Üyesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu: “Türkçe sorularından 12. soruda,“…numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından ötekilerden farklıdır?” denilmiştir. I. cümlede “görünür”, III. cümlede “sorar”, V. cümlede “atılmıştır” sözcükleri eylemdir ve bu sözcüklerin yüklem olduğu cümleler de eylem (fiil) cümlesidir. II. cümlede kullanılan “perişandır” sözcüğü ad soylu bir sözcük olduğu için bu sözcüğün yüklem olduğu cümle ad (isim) cümlesidir. Sorunun IV. cümlesinde yüklem görevinde kullanılan “gelmektedir” sözcüğü ise “gel-“ eyleminden “-mak” isim – fiil yapan eke “-de” hâl ekinin gelmesiyle oluşmuş bir ek grubudur.
Sözcüğün sonundaki “-dir” eki ise ek eylemdir. Bu ek ve bu eklerin kullanıldığı sözcükler ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir grup dil bilimci (Muharrem Ergin, Zeynep Korkmaz …) bu “-makta” ekinin “-yor” şimdiki zaman kip ekiyle aynı görev ve anlamda olduğu için bu eki kip eki olarak kabul etmektedir. Ancak bir başka grup dil bilimci (Tahir Nejat Gencan, Kemal Demiray …) bu ekin fiilimsi (eylemsi) yaptığını ve bu sözcüklerin ek eylem alarak yüklem göreviyle kullanıldığını belirterek sadece anlam bakımından “-yor” ekiyle aynı özellikte olduğunu kabul eder. Bu nedenle bu sorunun ÖSYM tarafından tekrar incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kısacası; 12.sorudaki IV. cümlenin yükleminin (gelmektedir) isim ya da eylem olması  ile ilgili farklı görüşler olduğu için bu sorunun ÖSYM tarafından tekrar incelenmesi doğru olacaktır. Ayrıca 1. sorunun soru kökü ile 28.sorunun D ve E seçeneklerinin de incelenmesi gerektiği kanaatindeyim”.

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Ahmet Akça: “Basın kitapçığı 3. Soruda yerçekimi ivmesinin değerinin 10m/s2 olarak verilmesi gerekirdi bu soru özellikle yabancı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz için sıkıntı yaratmaktadır çünkü bu okullarda çekim ivmesi değeri 9,81 m/s2 olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin çekim ivmesinin değerini ezbere bilmek gibi bir zorunluluğu yoktur.

*Basın kitapçığı 4.soruda ise sporcunun sürati ve hızı sorulmuş fakat burada doğru ifade sürat ve ortalama hız olmalıydı.

*Basın kitapçığı 7.soruda ise 50kg ve 60kg kütleli iki çocuğun enerji ve hız değişimleri sorgulanmıştır fakat çocukların boyutları ihmal edilmediğinde sorunun doğru cevabıyla ilgili kesin bir kanıya ulaşılamamaktadır. Eğer çocukların boyutları ihmal edilirse ki bu durum 50 kg ve 60 kg kütleli cisimler için çok mantıklı olmayacaktır, sorunun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Fakat sorunun doğru cevabı A olarak düzenlenmiştir. Soru bilimsel olarak birçok yanlışı barındırdığından iptal edilmesi daha doğru olacaktır kanaatindeyiz.

*Basın kitapçığı 9. Soruda ise kütleleri farklı iki farklı maddeyi ısıca yalıtılmış ortamda bir araya getirerek ısı alış verişi yapması sağlanmıştır bu durumda denge sıcaklığı, ısı sığası büyük olan maddeye yakın olacaktır. Fakat cisimlerin kütleleri ve öz ısıları ile ilgili net bir bilgi yoktur dolayısıyla denge sıcaklığının hangi maddeye yakın olacağı ile ilgili kesin bir söylem oluşturulamaz. Sorunun III. öncülünde denge sıcaklığının yeterince beklendiğinde kütlesi büyük olan maddeye yakın olacağı söylenmiştir ve cevap anahtarında bu öncül doğru olarak alınmıştır. Bu soruda III. öncül net doğru bir ifade olmadığından soru kökünün “hangileri kesinlikle doğrudur?” şeklinde düzeltilmesi ve cevabında I ve II olması gerekir.

*Basın kitapçığı 14.soruda ise sorunun 3. öncülü “Bazı ışıkları insan gözü göremez” şeklindedir. Burada doğru ifade “Bazı ışınları insan gözü göremez” şeklinde olmalıydı çünkü ışıktan bahsedilirken her zaman görünür ışık bölgesi kastedilir. M.E.B fizik kitapları da bu olguyu bu şekilde anlatır. Öğrencilerimiz doğru cevaba I. ve II. öncülün kesin yanlış olmasından dolayı ulaşabilmiştir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more