Dünya Tarihinde En Yüksek Fiyata Satılmış 10 Tablo

Dünya Tarihinde En Yüksek Fiyata Satılmış 10 Tablo
Hazırlayan: Çağrı Kaçmaz
Friedrich Schiller'in söylediği gibi: Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs vermiştir dünya tarihi boyunca. Tarihin en önemli anlarında hep öncü konumunda olmuş ve uyanışların sembolü haline gelmiş sanat dallarından birisi de kuşkusuz resimdir.