Aile hekimleri ve gerontologlar güçlerini birleştirdi

Yaşlı nüfus oranının artmasıyla beraber bir takım sağlık ihtiyaçları ortaya çıktı. Yaşlılıkta sağlığın korunmasından bakıma kadar ortaya çıkan pek çok ihtiyaç için Türkiye'de ilk defa hekimler ve gerontologlar iş birliği yapmaya başlayacak.

Aile hekimleri ve gerontologlar güçlerini birleştirdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Antalya Aile Hekimleri Derneği, Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği, Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Ege Geriatri Derneği, iş birliği yapmaya karar verdi. Bu önemli ortaklık, VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumunda imzalanan protokol anlaşmasıyla resmiyet kazandı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, protokol anlaşmasına, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Gürsel Özer, Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ekin Saba ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Sayın Saffet Acar imza koydu.

Bu işbirliği ile yaşlı nüfusun artan sağlık ihtiyaçları konusunda ortak çalışmalar yapılacak. Zira, Türkiye'de nüfus yapısı çok hızlı bir şekilde değişiyor. 2002 yılında 68 milyonluk nüfusun 6,1'ini 60 yaş ve üzeri grup oluşturuyordu. 2006 yılında nüfus 74,5 milyona yükseldi, 60 yaş ve üzeri nüfus 8 milyona erişti. Yaşam süresinin uzaması yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına yol açtı. “Yaşlılıkta Sağlık” kavramı altına toplanabilecek temel ihtiyaçlar:

Yaşlılıkta sağlığın korunması

Yaşlılıkta tedavi ve gerontolojik rehabilitasyon

Tıbbi bakım ve gerontolojik bakımın koordinasyonu

Tıbbi-gerontolojik etik kriterlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

olarak sıralanabiliyor.

İmza töreninde konuşma yapan Dr. Gürsel Özer, AHEF Yönetim Kurulu olarak, bu alanda uygulamalı ve teorik çalışmalar yapma kararı aldıklarını ifade etti. Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

“68 il derneğinden oluşan, 14 bin üyesiyle 23 bin aile hekimini kucaklayan bir federasyonuz. Aile hekimleri, 80 milyona dokunan tek meslek gurubudur. Önceliğimiz çocuklarımız ve yaşlılarımızdır. 65 yaş üzerindeki insanlarımızın kronik hastalıklarının takibi ve kanser taramaları da çocuk izlemleri kadar önemli ve hassastır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi göstergesi olan sağlık ölçütlerinde büyük iyileştirme gösteren, bağışıklamada Avrupa Şampiyonu olan aile hekimleri, 65 yaş üstü hastalara hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çalışmalarını artarak sürdürüyor. AHEF aynı amacı hedefleyen Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği, Ulusal Yaşlılık Konseyi, Ege Geriatri Derneği ve Antalya Aile Hekimleri Derneği ile gücünü birleştiriyor. Bu işbirliğinin 65 yaş üstü kişilere verilecek sağlık hizmeti kalitesini artıracağı inancındayız.”

Hekimler ve gerontologların işbirliği ile yaşlı nüfusun, sağlık, psikoloji, sosyal ve ekonomik alandaki sorunlarına çözümler üretilecek.

Loading...