ASM Yaşam dergisinin ilk sayısı sağlık şehitlerine

ASM Yaşam dergisinin ilk sayısı sağlık şehitlerine

Geçtiğimiz yıl görev sırasında öldürülen Göğüs Cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun, Samsun’da düzenlenen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) etkinliğinde anıldı. Etkinlikte, ASM Yaşam dergisi de tanıtılırken, ilk sayı sağlık şehitlerine adandı…

ASM-YASAM

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenen anma etkinliğine, MHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı İlhan Öksüz, Kamil Furtun’un mesai arkadaşları ve aile hekimleri katıldı.

“BU ŞİDDETİ KINAMAYACAĞIZ, DURDURACAĞIZ”

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer, şiddetin sorun çözme yöntemi olarak sayıldığı bir süreçten geçildiğini söyledi; sağlıkta şiddeti durdurmak için bir hareket başlattıklarını açıkladı. Özer “Şehitler verdik, onlar için yürüdük, onları andık ama biz bundan böyle sağlıkta şiddeti kınamayacağız, her türlü demokratik hakkımızı kullanarak bu şiddeti durduracağız” diye konuştu.

Bu mücadelenin ilk adımının, sağlık şehitlerine adanan ASM Yaşam dergisi olduğunu ifade eden Özer, “46 bin aile sağlığı çalışanıyız, birliğimizden doğan gücü kullanacağız. Üreteceğiz, direneceğiz, gayret göstereceğiz, etkin sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını sağlayacağız” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 70’İ ŞİDDETE UĞRUYOR

ASM

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, resmi verilere göre, sağlık çalışanlarının %70’inin şiddete uğradığına dikkat çekti. 2014-2015 yılları içinde 20 bin 159 sağlık çalışanının şiddet gördüğünü ifade eden milletvekili, “Sağlıkçılara yönelik şiddet, diğer iş kollarından 16 kat fazla” diye konuştu. Yurdakul, şiddetin durdurulabilmesi için, sağlıkta dönüşüm programının kaldırılmasını; muayene, tetkik ve ilaç talebini arttıran uygulamalardan vazgeçilmesini; sağlıkta ticarileşmenin önüne geçilmesini; hasta hakları kadar sağlık çalışanlarının haklarının da korunacağı bir yapı oluşturulmasını önerdi.

Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak ise şehirlerinde yaşanan doktor ölümlerinin ardından, sağlık çalışanlarının %60’ının can güvenliğini sağlamak adına silah ruhsatı almak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Loading...