Sözcü Plus Giriş

Şiddete uğrayan stajyer doktora hukuki destek yok

Şiddete uğrayan stajyer doktora hukuki destek yok

Güncellenme: 11:33, 28/03/2016
Şiddete uğrayan stajyer doktora hukuki destek yok

SAĞLIK Bakanlığı'nın sağlık hizmeti sırasında personele karşı işlenen suçlara yönelik ücretsiz avukat desteği hizmetine ilişkin yayımladığı genelge, taşeron şirket üzerinden hizmet veren hemşire, hastabakıcı gibi sağlık çalışanları ve stajyer doktorları kapsamıyor.
Sağlık Bakanlığı, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülen işlem ve davalarda hukuki yardım yapılmasına dair 'Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması' başlıklı genelge yayımladı. 16 Mart tarihli genelgede, bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesindeki avukatların, ayrıca vekaletname ibraz etmeksizin şiddet, taciz veya hakarete uğrayan personele ücretsiz vekalet edeceği bildirildi. Genelgede, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek için 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi ile www.beyazkod.saglik.gov.tr adlı internet adresinin de oluşturulduğu belirtildi.
Bakanlığın genelgesinde, hizmet satın alma yoluyla, yani taşeron şirketler aracılığıyla görev yapan hemşire, hastabakıcı, temizlikçi gibi personel ile stajyer doktorlar hukuki yardım kapsamında bulunmayan kişiler olarak sıralandı.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ DANIŞTAY'A BAŞVURDU
Genelgede, görev başında şiddete maruz kalmaları halinde hukuki yardım verilecekler listesinde taşeron olarak görev alan sağlık çalışanları, stajyer doktorların bulunmadığını söyleyen Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz, şöyle dedi:
"Taşeron olarak çalıştırılan sağlık personeli şiddete maruz kaldığında desteklenmeyerek bir daha cezalandırılıyor. Hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, hastabakıcı, temizlikçi gibi görevlerde taşeron olarak hizmet veren çok sayıda sağlık personeli bulunuyor. Tıp fakültelerinde eğitim gören intörn doktorlar da hastanelerde çok ciddi bir yük çekiyor. Tüm bu sağlık çalışanlarımız şiddete, hakarete ve tacize uğramaları halinde genelgeye göre hukuki destek alamayacak. 'Siz yararlanamazsınız. Hasta döverse başınızın çaresine bakın. Küfredilirse, dayak yerseniz, tacize uğrarsanız ben karışmıyorum, herhangi bir güvence de vermiyorum' deniliyor. Antalya Tabip Odası olarak bu konuyu üst düzeyde müdahale edilmesi için Türk Tabipler Birliği'ne (TBB) bildirdik. TBB hem genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde hukuki, hem de taşeron ve intörn şeklinde çalışan sağlık personelinin de kapsama alınması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlere başladı. Gönül isterdi ki bu arkadaşlarımız da bu yeni uygulamada koruma altına alınmış olsalardı."

 

DHA