SPATULA: FETÖ kazınıyor! MEZÖ yapışıyor!

Kumkapı, Yenikapı, Samatya, tarih kokulu semtler. Güngörmüş, devir kapatmış, dönem açmış velisi çok, delisi de çok mahalleler, tarihi camiler, eski kiliseler, yok olmuş Langa bostanlarının üzerine yapılmış fakirce apartmanlar, arsaları dükkan olmuş medreseler, yıkılmayı bekleyen tek tük kalmış konaklar. Bu üç semt; İstanbul Boğaziçi'nin bitiminden başlayıp Marmara kıyısınca Yeşilköy'e doğru yan yana dizilidirler. Gerçekler, Kumkapı, Yenikapı, Samatya kahvelerine taştı: Fetullahçılar (FETÖ) bitti, bitiyor. Yerine Menzilciler (MEZÖ) geliyor.
TV yalanları öğürtü verdi.
İzlemeyi bıraktı insanlar.
Kahveler, gerçeği konuşuyor.
Kendi konuşup, kendi işitiyor.
Gidin kahvelere.
Bir çay söyleyin.
Hem çay için.
Hem dinleyin: Dün “Muhterem Hocaefendi…” diyerek eğilen ağızlar, bugün “muhterem bilmem ne efendi… “ diyerek yeni geleni parlatıyor.

*  *  *

Kahveler, “kazıma spatulası” adını takmışlar. FETÖ'nün gidişini, bitişini, kazınışını hızlandırmak için halktan toplanan vergiler, “kazıma spatulası” oldu diyorlar.
Dün halkın parası:
FETÖ'ye parselleniyordu.
Bugün halkın parası:
FETÖ'yü kazımaya akıyor.
MEZÖ'ye macun oluyor.
Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden, yani halktan toplanan vergilerden, 90 milyon TL kaynak aktarıldı.
Ne için bu kaynak?
FETÖ okullarını kazımak için kurulan Maarif Vakfı'nın “12 kişilik mütevelli heyeti” var. Kumkapı, Yenikapı, Samatya'da kahveler, “mütevelli heyetinde kimlerin yer aldığını” merak ediyor.
Kim bu 12 kişi?
4'ünü Cumhurbaşkanı atadı.
3'ünü Bakanlar Kurulu atadı.
2'sini Milli Eğitim Bakanı atadı.
1'ini Maliye Bakanı atadı.
1'ini Dışişleri Bakanı atadı.
1'ini de YÖK atadı.
Fiili durum var.
Türkiye başkanla yönetiliyor.
Aslında 12 kişi de
Cumhurbaşkanı'nın bilgisi, onayı, işareti, oluruyla atandı. FETÖ gidiyor, MEZÖ geliyor. Kahveler bu gerçeği öğrenmiş, bu gerçeği konuşuyor.

*  *  *

Ne gerek var bu vakfa?
Milli Eğitim Bakanlığı ve onun yönetici yandaş şişkin kadroları varken; tıpkı Fetullah'ın yaptığı gibi yurtdışında ana okulundan üniversite eğitimine kadar burs vermek, okul açmak, yurt yapmak ve görevli kadroları yetiştirmek için 90 milyon TL halkın parası pompalandı.
Kimlerdir bu 12 kişi?
Nerede yetiştiler?
Eğitimde neyi başardılar?
Ne yenilik yaptılar?
Aylık maaşları nedir?
Muhalefet partileri: CHP-MHP-HDP… Kahveler TV yalanından bıktı. Gerçeği dinlemek, gerçekleri konuşup tartışmak istiyor. Gün bugündür.

*  *  *

90 milyon TL halk parasını yurt dışında okul, yurt, dershane kurmak için harcayacak olan bu 12 kişilik heyetin kimler olduğunu bilmeye; Kumkapı, Yeniktapı, Samatya kahvelerinin olduğu kadar bütün Türkiye'nin insanlarının da hakkı var.
Bu 12 kişi!
Kaçı AKP'nin eski milletvekili? Kaçı AKP bakanlarının eski müsteşarı? Kaçı bakan eski yardımcısı? Kaçı İlim Yayma Cemiyeti'nden, kaçı Cihannüma Derneği'nden, kaçı Türkiye Gençlik Vakfı'ndan, kaçı Milli Gençlik Vakfı'ndan? Kaçı hangi tarikattan?
Kahveler TV yalanından bıktı.
Gerçeği tartışmak
istiyor.
Muhalefet partileri: CHP-MHP-HDP! 90 milyon halk parasının peşine düşmeyecek misiniz?
Kim bu 12 kişi?

Loading...