Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Devlet yardımları yatırımları coşturacak mı?

Başbakanımız, Türkiye Yatırım Danışma Kurulu toplantısında yerli ve yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Bilişim, kimya ve lojistik sektörlerinin bir araya geldiği 7 temel sektörde ayrıcalıklı özel teşvik uygulamalarının yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yatırım ve hamle yılı olarak 2017'yi gösterdi.
Ülkemizin bugün yaşadığı problemlerin bir an önce çözüme kavuşturulması ve hep birlikte huzura kavuşmamız en büyük dileğimizdir. Ateş çemberi içinde kalan Türkiye'nin son yıllarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında cazibesini kaybettiği rakamlarla sabittir.

Yatırım teşvik uygulamasında neler değişti?

Öz kaynak problemi yaşayan Türk müteşebbisini, teşvik etmek için yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapıldı. Söz konusu karar uyarınca;
– Bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecek.
– Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırıldı.
– Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırıldı.
– Vergi indirimi desteğinde yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırıldı ve yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının yüzde 80'i olarak belirlendi.
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde (vergi indirimi), gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.
ekran-alintisi

– Öncelikli yatırımlarda, enerji verimliliğine ilişkin (j) bendindeki “birim ürün başına en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu” şartı “mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu” olarak değiştirildi.
– Yatırımlarını endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabilecekler.
– Yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilecek.
– Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecek.
– Aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilecek.
– Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 üncü ve 5 inci bölgedeki tüm iller bölgesel desteklerden faydalanabilecek.
– “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ile “bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmış.

Yatırımlar artar mı?

Ülkemizin en önemli problemlerinden biri, yüksek katma değerli ürün üretememektir. Yeni ve ileri teknolojilere yönelik yatırımlar için, maliyet düşürmek gibi niceliksel teşviklerin yeterli olmadığını görüyoruz. Yüksek katma değerli ürün üretebilmek için, ilgili alanda yetişmiş işgücü, eğitilmiş personel, bilimsel bilgi birikimi ve temel araştırma gibi niteliksel dışsallıkların ve buna dayalı teşviklerin gündeme getirilmesi gerekmektedir. İnsan sermayesine, teknolojik ve bilimsel altyapıya yapılacak yatırımların ileri ve yeni teknolojiye dayalı sektörlerin teşvikinde çok önemli olduğunu söylememiz gerekmektedir.
Ülkemizden beyin göçünün cumhuriyet tarihinin en üst noktasına çıktığı bu dönemde, insan sermayesine yatırımdan bahsetmek biraz “abesle iştigal” oldu, ama yapacak da bir şey yok.

Loading...