Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Spor kulüplerine piyango

Ülkemizde spor kulüplerinin, özellikle futbol kulüplerinin vergi borçları ve milyonlarca Euro gelir elde eden futbolcuların yüzde 15 oranında vergiye tabi olması, hep tartışma konusu olmuş ve gündem yaratmıştır.
Futbolcuların vergilendirilmesi ile ilgili; en düşük yüzde 5 en yüksek yüzde 15'lik ücret kesintisi uygulaması 31.12.2017'de sona ermektedir. Bu istisna hükmünün biteceği tarih yaklaştıkça, bu konuda yine kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanacaktır. Bu konuyu bir kenara bırakıp, sayısı 132'yi bulan profesyonel kulüplerin şu ana kadar tahakkuk etmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili konuyu gündeme taşıyacağım.
Kamuoyunda vergi barışı olarak bilinen kanun; spor kulüplerinin birikmiş vergi borçları ile ilgili olarak, çok ciddi bir yapılandırma fırsatı sunmaktadır. Vadesi 30.06.2016 öncesine ait olup (bu tarih dahil) yapılandırılacak olan borçlar için, diğer borçlular için azami vadelendirme süresi 18 eşit taksit 36 ay vade olmasına rağmen; spor kulüplerinde bu süre 36 eşit taksit 72 ay (6 yıl) vade olarak belirlenmiştir.

Nasıl yararlanılacak ?

6736 Sayılı Kanun'un ödeme süreleriyle ilgili 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (d) bendinde il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ikişer aylık dönemler halinde, azami otuz altı eşit taksitte ödenebileceği belirtilmiştir.
Bu takdirde taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1.045),
2) Dokuz eşit taksit için (1.083),
3) On iki eşit taksit için (1.105),
4) On sekiz eşit taksit için (1.150),
5) Yirmi dört eşit taksit için (1.194),
6) Otuz eşit taksit için (1.238),
7) Otuz altı eşit taksit için (1.318)
katsayısı ile çarpılacaktır.
Kasasında para olan spor kulüpleri, bu kadar vadelendirme yapmayıp peşin ödeme yapmayı tercih ederlerse; gecikme zammı yerine ödenen Yİ-ÜFE farkını yüzde 50 indirimli olarak ödeme imkanına kavuşacaklardır.

Loading...