Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

“Rabbim sizi korusun!”

14 Ocak 2016

Güneydoğu'daki kanlı çarpışmaları televizyon haberlerinde izliyoruz.
Asker ve polislerimiz insanlık örnekleri veriyor.
Bir grup güvenlik görevlisi teröristlerle çarpışırken, diğer grup, evlerinde mahsur kalan bölge insanlarına yiyecek ve içecek taşıyor.
Önceki gün, genç bir Kürt kadını, evinde yaptığı demli çayları tepsi içinde, sokaktaki asker ve polislere ikram ederken “Rabbim sizi korusun” diyordu.
Sıcak sesi sevgi ve minnet doluydu.

* * *

Ey HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ!
Bu insancıl sahneleri görmeniz gerekiyor ama görmezsiniz tabii ki… Bölgedeki Kürt vatandaşlarımız, sizin “Halk savaşçıları” dediğiniz PKK'lı katillere lânet okuyor!
Yine televizyon haberlerinde, asker ve polisler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde mahsur kalan ailelere paketler içinde yiyecek servisi yaparken Kürt vatandaşlar içtenlikle:
“Allah sizden razı olsun” diyor, bir çavuş da onlara:
“Vatan için buradayız, hakkınızı helâl edin” diye yanıt veriyordu.
Kürt vatandaşların onlara cevabı kısa ve netti:
“Helâl olsun”

* * *

Ülkemizdeki bazı aydın müsveddeleri bölücüleri tutarak “Bölgede operasyonlar dursun” diye utanmadan ahkâm kesiyorlar!
Bunlar ülkede çürümeye, bölünmeye, teröre âlet olanlardır.
Türkiye'nin sürekli kötüye gidişi, AKP'nin kötü yönetiminin yarattığı karanlık bir tablodur. Bu gidişi durduramazsak, bugünleri bile ararız!
İçinde bulunduğumuz dönemde muhalefet partilerine büyük görev düşüyor ama ülkemizde muhalefet var mı ki?

Hitler'in yolu!

Şa­şı­la­cak şey! En ge­liş­miş top­lum­lar bi­le ba­zen, ka­der­le­ri­ni bir dik­ta­tö­rün eli­ne tes­lim ede­bi­li­yor.
Me­se­la, kos­ko­ca Al­man­ya'nın, Hit­le­r'­in ku­ca­ğı­na otur­ma­sı gi­bi!
Hit­ler de de­mok­ra­tik yol­la iş ba­şı­na gel­miş­ti. De­mok­ra­si­den dik­ta­ya gi­den yol il­ginç­tir:
– Al­man­ya'da Wei­mar Cum­hu­ri­ye­ti'ni kim yık­tı? “Hit­le­r”
– Hit­le­r'­in dik­ta­tör ol­mak is­te­di­ği­ni an­la­ma­yıp, ona ‘Yet­ki Ka­nu­nu' ve­ren kim­ler­di? “Mer­kez Sağ Par­ti­le­r”
– Hit­le­r'­i dik­ta­tör ya­pa­cak ya­sa­la­ra ve uy­gu­la­ma­la­ra Mec­li­s'­te kar­şı ko­yan kim­ler­di? “88 Sos­yal De­mok­rat Mil­let­ve­ki­li­”
– Hit­le­r'­in ar­ka­sın­da­ki Mec­lis gü­cü ney­di? “441 Mil­let­ve­ki­li­”
– Hit­le­r'­e kar­şı çı­kan ba­sı­nın ve mu­ha­le­fe­tin ba­şı­na ne gel­di? “Hep­si ce­za­evi­ne atıl­dı­”
– Hit­le­r'­in, Re­ics­tag yan­gı­nı gi­bi pro­vo­kas­yon­lar­la kan­dı­rıp ele ge­çir­di­ği son ku­rum han­gi­siy­di? “Güç­lü Al­man Or­du­su­”
– Hit­le­r'­in he­de­fin­de­ki ilk ga­ze­te han­gi­siy­di? “F­re­ihe­it, ya­ni Hür­ri­ye­t”
– Hit­le­r'­in so­nu ne ol­du? “Al­man­ya'yı mah­vet­tik­ten son­ra sev­gi­li­siy­le be­ra­ber in­ti­har et­ti!”
Doğ­ru­su, ib­ret alı­na­cak bir ha­yat öze­ti!

MHP'de işler karışık!

MHP başkan adaylarından Süleyman Sazak, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, ülkücü camianın önünü açacağına inandığını söyleyerek şöyle diyor:
“Milli mücadele geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu ve Türkiye sevdasının bedelini ödemiş bir ailenin ferdi olarak, muhtemel kurultayda omuzumdaki yükü biliyor, üzerime düşeni yapmaya hazır olduğumu beyan ediyorum.
Hareketimizi binlerce vatan evladı canıyla, kanıyla, gönlüyle besliyor.
Partiyi yönetenlerin, kirli bir siyasetin uygulayıcısı olmayacaklarını biliyor, ülkücü iradenin önünü açacaklarına inanıyorum.”
Süleyman Sazak çok iyi niyetli bir MHP'li…
Genel Başkan Devlet Bahçeli âdeta “İnadım inat, adım Kel Murat” diyor, tüm delegelerin oyları toplansa da kurultaya gitmeyeceğini söylüyor. Anlaşılan bu iş mahkemede bitecek!

Te­bes­süm

Paraşütçü Temel

Temel ile Dursun askerde paraşüt eğitimi yapıyorlar. Komutan:
“Bu bir deneme atlayışıdır, şimdi herkes sırayla atlayacak. Eğer paraşüt açılmazsa telaş yapmayın, yedek paraşütü deneyin” der.
Dursun, birinci paraşütün ipini çeker, açılmaz. O anda oradan geçen Temel'e bağırır:
“Ula Temel paraşüt açılmıyor!”
Temel soğukkanlılıkla “yedeği çek” der. Dursun onu da dener, fakat yedek paraşüt de açılmayınca tekrar bağırır:
“Ula yedeğini de çektim o da açılmıyor!”
Temel onu teselli eder:
“Ula Dursun, hiç üzülme… Bu sadece deneme atlayışı nasıl olsa!”

Gü­nün Sö­zü

Düşüncelerini hiç değiştirmeyenler sadece aptallarla ölülerdir!

 

Rahmi Turan
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more