CHP, yeni “evlilik yaşı” önerdi

Çocuk yaşta evlilik, hamile kalma, anne ölümleri araştırmasında Türkiye, 144 ülke arasında 55. sırada yer aldı. Son 6 yılda “çocuk gelin”lerin sayısının resmi verilere göre 232 bini aştığı ortaya çıktı. Bu durum çocukların geleceklerini de, eğitimini de, gelecek kuşakları da etkileyen önemli bir faktör…
Uluslararası literatürde 18 yaş altı evlilikler “erken evlilik”, 18 yaş altında evlenen kız çocukları ise “çocuk gelin” olarak adlandırılıyor. Böyle adlandırılıyor ama ülkemizde buna pek dikkat edildiği de yok. Hatta bazı kesimler erken evliliğe teşvik ediyor. Kadınların cahil kalmasına hevesli olanlar çok… Çocuk gelinlerin dramları filmlere konu oluyor olmasına ama değişen de bir şey yok.

DOKTOR GÖZÜYLE ANLATIYOR

CHP'nin doktor kökenli Milletvekili Mehmet Göker, çocuk gelinlerle ilgili çalışmalar yapıyor. AKP'li milletvekillerini bu konuda hazırladığı yasa teklifine destek vermeye çağırıyor. Onlara şunları söylüyor:
“Ülkemizde yaşanan en büyük dramlardan biri yaşları küçük olan kız ve erkeklerin töre ya da diğer nedenlerle evlendirilmesidir. Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde evlenme yaşı 10'a kadar düşüyor. Çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarını en temel haklarından olan öğrenme, gelişme ve çocuk olma haklarından mahrum bırakıyor. Erken evlenen çocuklar okula gidemiyor, aile içi şiddete, tacize ve tecavüze uğrama ihtimalleri artıyor.”
Ülkemizde nüfusun yaklaşık 23 milyonu çocuk… Bunlardan 12 milyonu da kız… Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın son 6 yıllık verilerine bakıldığı zaman 2010'da 45 bin, 2011'de 42 bin, 2012'de 40 bin, 2013'te 37 bin, 2014'te 34 bin, 2015'te 31 bin kız ‘çocuk gelin' olmaya zorlandı, son 6 yıldaki çocuk gelinlerin sayısı 232 bin 313'ü buldu.

CAHİLLİĞE SÜRÜKLENİYOR

Ülkemiz kadın eğitiminde 2014 yılında 142 ülke arasında 125'inci sırada yer alırken, 2015 yılında 130'uncu sıraya geriledi. Bu göstergeler ışığında çok rahat söyleyebiliriz ki, erken yaş evlilikleri, anne-babalardan başlayıp tüm toplumda olumsuz sonuçlar yaratıyor. Fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamadan evlendirilen kız çocukları eğitimsizliğe, yoksulluğa ve cahilliğe itiliyor, fiziksel ve cinsel şiddete maruz bırakılıyor.
Evlilik yaşının 18'e çıkarılmasıyla birlikte “çocuk gelinler” olarak da öne çıkan erken ve zorla evliliklerin engellenmesini amaçlayan tasarıyı hazırlayan CHP'li Göker, “cinsel suçlar”ın da cezalarının artırılmasını önerdi. Tasarının kabul edilmesi halinde “cebir, tehdit ve hile olmaksızın 18 yaşını doldurmamış kişiyle cinsel ilişkide bulunan, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmü getiriliyor.
18 yaşını tamamlamamış çocukların korunup kollanmaları, mağdur olmamalarının anayasal bir yükümlülük haline dönüştürülüp kamu görevlileri dahil toplumdaki tüm bireylerin bu konuda ayrı bir özen ve duyarlılık göstermeleri gerekiyor.

ŞU DEĞİŞİKLİKLER GELECEK

Hükümetin öyle bir tutumu var ki, muhalefet partisi milletvekillerinin yasa önerilerini “yok” sayıyor. Kendileri yok saydığı gibi bu tür yasa tasarılarını hükümet de kolay kolay hazırlamıyor. CHP Milletvekili Mehmet Göker'in hazırladığı tasarıya destek verilirse, yasa değişikliğiyle şu yenilikler getirilecek:
– “Evlenme ile ergen olunur” ifadesi yasadan kaldırılacak, ergenlik yaşı 18'e çıkarılacak.
– Hakimin olağanüstü durumlarda 16 yaş olarak belirlediği evlilik izni 18'e çıkarılacak.
– “18 yaşından küçük çocuğun yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez” maddesi kaldırılacak.
– Yasadan “daha ergen yaşta ergin olsa bile” ifadesi kaldırılacak, ergenlik yaşının 18 olduğu belirtilecek.
– Yasayla, 15 yaşını tamamlamış çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranış fiili 18 yaşına çıkarılacak.
– “15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi” ibaresi 18 yaşına çıkarılacak ve fiili yapan şahıslara verilen ceza 3 yıldan 6 yıla yükseltilecek.
– “Mağdurun 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk” ibaresi 18 yaşına çıkarılacak.
Yasa değişikliğine AKP destek vermedikçe bunun yasalaşması zor. “Çocuk gelinlerden”, küçüklere karşı taciz ve tecavüzlerden yakınıyorsanız, o zaman buyurun, yasa değişikliğine destek verin.

Loading...