Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Demokratik aydınlık

21 Mart 2016 Yazarlar

Ülkemizi sarsan değişik yerlerdeki, özellikle başkent Ankara'daki son terör olayları yönetimin beceriksizliğini duraksamaya yer kalmadan kanıtlamaktadır. PKK yandaşlarının ve uzantılarının pişkinlik ve arsızlıklarıyla hukuk tanımazlıkları, insanlık değerlerine sırt çevirmeleri, düzelmez ve onarılmaz durum ve tutumlarını ortaya koymaktadır. Karşı çıkmak şöyle dursun, eleştiriden kaçınmaları, tâziye çadırları, aponun resimleri asılı duvarlar önünde bulunmaları, tutarsız bahaneler ve tehditlerle kendilerini savunmaları bunlarla anlaşmanın, bunların düzelmesinin olanaksız olduğunu göstermektedir. Büyük Kürdistan düşlerinin gerçek olması için her yola ve yönteme başvurmaktan kaçınmadıkları kuşkusuzdur.
Terör ne için yapılıyor? Kürt kökenli yurttaşlarımızı da üzen bu yangının nedeni nedir? “Ne istediler de verilmedi”ği sözünün yanıtları nedir? Amaçlı, toplu bir olumsuzluk olsa kürt kökenli yönetici, milletvekili, iş adamı, öğretim üyesi, asker olmaz, HDP' liler bu konumda bulunmazlardı. Türkiye karşıtı dış güçlerin silâh, cephane vererek, uygulama kolaylıklarını ve ustalıklarını öğreterek destekledikleri teröristlerin tek amacı, kimi batılı ve doğulu ülkelerin sıkıştırmak istedikleri Türkiye'yi küçülterek baskı altında tutmak, “Büyük Kürdistan”ı oluşturarak kendilerinin kullanacağı yapıyı gerçekleştirmektir. Akçalı, silâhlı, dış ülkelere ve kuruluşlara uzanan siyasal destek ve açılım bunun içindir. İnsanlık yangını terör, günümüzün kanlı belâsıdır. Terörle sonuç almak en büyük sapkınlıktır. En çılgın suçluluktur.

HER ŞEY ORTADA

Bugüne değin, üstelik tırmanan terör olayları yaşanırken sürdürülen ve yenilenmek istenen “Demokratik açılım-Çözüm süreci” adı verilen yakınlık ve yatıştırma çabaları, kendi durumunu sağlamlaştırıp amacına ulaşmak isteyen günümüz iktidarının aymazlığının, anlayışsızlığının, beceriksizliginin akışıdır.
Kimse kimseyi kandırmasın. PKK sürdürdüğü terörle “Sizi mecbur edeceğim” demek istiyor. Daha fazla ölümü değil, daha etkin vuruşu seçtiği için Merasim Sokak saldırısını gerçekleştirdi. Kızılay'da Çevik Kuvvet'i hedef seçmeleri de bu amaçlı idi. Neyin çözümü, nasıl çözüm? Amaçları Büyük Kürdistan, Türkiye'ye en yakın komşu olup daha büyük ve daha sürekli sorunlarla baş ağrıtmak, yararlar sağlamak. Bunları gerçekleştirmek için zorluyor, bastırıyor. Ne verilse, amaçlarına ulaşıncaya değin terörü kullanacaklar. Başka güçleri, etkileri, dinlenip uygulanacak istek ve savları yok. Her verileni yeni bir ödün sayacaklar. İktidarın “Büyük Şehir”den kalkarak özerk yönetim, eyalet açılımıyla kürtçüleri sevindireceği unutulmamalıdır. Avrupa Konseyi'nin Türkiye koşullarına aykırı özerk yönetim düzenlemesine çekince konulmasının önemi yadsınamaz. Bu konuyu iktidar da muhalefet de iyi düşünmelidir.
Dış ilişkilerde başarısız iktidar, siyasal yalnızlığa düşmenin sorumlusu olduğu kadar kendi varlığı için gereksiz, anlamsız, sakıncalı açılımlar umudu vererek tutarsızlığın da sorumlusudur. Demokrasiye yaraşır “istifa” yerine duyarsızlığı yeğlemektedir.

DÜŞÜNMELİ DÜŞÜNDÜRMELİ

Şimdi çok şey Bay RTE'nin emrinde ve elinde. Terörü şimdi önleyemeyen yönetim, Bay RTE başkan olunca mı önleyecek? Terörü bu iktidar azdırmadı mı? Başkanlık sisteminde iktidar terörü, başkanlık terörü olursa kim önleyecek? Güvenceler ne olacak? Bugün bireysel, kurumsal güvencesi yeterli mi? Endişesiz sokağa çıkılabiliyor, eve dönüş olabiliyor, işe, göreve, okula gidip gelinebiliyor mu?
ATATÜRK'ümüz ne güzel söylemiş “Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek hiçbir güç düşünülemez.”
Demokrasinin aydınlığı gerçek demokratların öncülüğünde ve varlığında yaşanır, tadılır. Sözle, gösteriyle, dincilikle, partizanlıkla, oyunlarla, sömürüyle, hukuksuzlukla demokrasi olmaz. Demokratlık hiç olmaz.

KINAMA

Ulusal varlığımıza ve toplumsal barışımıza yönelik her tür, her biçim ve her kılıktaki sapkınlıkları ve yıkım kalkışmalarını nefretle kınıyor, Atatürk aydınlığımızı karartmak isteyen kötülük sahiplerinin başarılı olmayacakları görüşümüzü yineliyoruz.

YAZARIN TÜM YAZILARI