En büyük Türk Devrimi

Ulusal varlığımızın simgesi CUMHURİYET, Türk varlığının siyasal alandaki en yüce değeridir. ATATÜRK'ümüzün TÜRK GENÇLİĞİ'ne koruma ve güçlendirme sorumluluğuyla emanet ettiği çağdaşlık kurumudur. Bir aydınlanma ve kültür devrimi, bir yeniden doğuş, çağdaş yapılanma ve ulusal yapılanma, gerçek halk demokrasisi ve yurttaşlar düzenidir. Aklın özgürlüğü temelinde, bilgili ve bilimin öncülüğünde, eğitim ve sanatla gönendiren, hukukla güvenceler sağlayan cumhuriyetin temeli kültürdür. Proje okullarıyla eğitimin bozulduğu günümüzde değeri daha iyi anlaşılmaktadır.
Cumhuriyetin dayanağı ilkelerle Anayasal niteliklerine özen göstermeyen, kurucularını sapkınlık sergileyerek karalayıp suçlayan aymazlarla bağnazların bulunduğu bir ortamda yurdumuzu TÜRKİYE yapanları büyük bir bağlılık, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Toplumsal barışı, ulusal dayanışmayı giderek yıkıma sürükleyen köktendinci, çıkarcı ve partizan tutumlar, yoğunlaşıp çözümü güç duruma gelen için ve dış sorunlar, siyasal gösteriler, hepimize yükümlülüklerimizi anımsatan yaşamsal uyarılardır.
1954 doğumlu Bay RTE, yaşamış, görmüş, kavramış gibi 1945'de sona eren tek parti dönemini, ATATÜRK, İNÖNÜ, lâik cumhuriyet karşıtı, Türklük ve Türkiye düşmanı, saltanat ve hilâfet özlemcisi, şeriatçı, tutucu, gerici, ümmetçi, mezhepçi, tarikatçı bağnazların yalanlarıyla yine suçladı (16 Ekim konuşmaları). Cumhurbaşkanı koltuğunda bulunan bir kimsenin devlet kurucularına ve kuruluş amaçlarıyla uygulamalarına yönelik olumsuz konuşmaları ağır bir kusurdur.
Türk Gençliğine Hizmet Vakfı'nın ulusal bayramımızı kutlama bildirisine yürekten katılıyor, hepimizin duygu ve düşüncelerini yansıtan metni köşemize alarak, Atatürk ve lâik cumhuriyet karşıtlarına örnek olması umudumuzu, yaraşır olma amacımızla birleştirerek okurlarımızla paylaşmaktan duyduğumuz kıvancı vurguluyoruz. Başkanlık sistemiyle diktaya dönüşmesi tehlikesi gündemdeyken demokrasinin kaynağı ve beşiği cumhuriyete daha çok sahip çıkmalıyız.
İşte Vakfın bildirisi:
“Sömürgeci ve yayılmacı yabancı güçlerin Osmanlı yönetiminin yıkılma sürecindeki perişanlığından yararlanarak giriştiği saldırıları halkının ordulaşmasıyla her yönden tam bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik ve çağdaşlık amaçlı, ‘Ya istiklâl, ya ölüm!' kararlı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırarak önleyen Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşlarının armağanı olan Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü kıvançla karşılıyoruz.
ATATÜRK'ümüzün 10. Yıl Söylevi'nde vurguladığı cumhuriyetimizin önemi ve değeri, Atatürkçülerin bilincinde özgün yerini sonsuza değin koruyacaktır. Gerçekten bir erdem, gerçekten kimsesizlerin kimsesi olan ‘cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk Ulusu denir' sözündeki sıcak kucaklayış, eşit yurttaşlık ilkeleri, hiçbir ayrıma yer vermeyen demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti niteliklerinin kaynağı ve dayanağı olduğunu da açıklamaktadır.
Padişahlık ve halifelik önerilerini elinin tersiyle iterek, kimi arkadaşlarının karşıtlıklarına sırt çevirerek İsmet İNÖNÜ'yle birlikte hazırladıkları Anayasa değişikliğiyle gerçekleştirdiği cumhuriyet, yine O'nun sözüyle ‘En büyük Türk Devrimi'dir.
Günümüzün olumsuz koşullarında kendini genç bilen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının koruyup savunmasına emanet edilen bu kutsal yapıya ilişkin sorumluluğumuz büyük anlam ve büyük önem taşımaktadır. Güçlendirme ve koruma andımızı yineleyerek Ulusumuzun en büyük bayramını coşkuyla kutluyor, temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu Türk Devrimi'ni her zaman ve her koşulda her tür karşıtına karşın koruyacağımızı belirterek saygılarımızı sunuyoruz.
Türk Gençliğine Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güngör SATIROĞLU”

Loading...