Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Kitap akışı

29 Mart 2016 Yazarlar

Baharın güzellikleriyle duyacağımız mutluluk, terör olaylarıyla yerini acıya bıraktı. İlkelerimize bağlılıkla dayanacağımız değerlerin oluşturduğu güç, tüm kötülüklere karşı direncimizi ve hepsini yenme muştusunu duyuracaktır. Her zaman en yakın dostumuz, en sıcak dayanağımız olan kitaplar bize ışık tutacak, ilâç olacak ve iç dünyamızı renkli tutacaktır. Aylık kitap iletimizi okurlarımızın bilgisine sunmak görevimizi geleceğe ilişkin en iyi dileklerle sunuyoruz:
– BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünlerinin dördü Aslı CANDAŞ SCHAEFERDİEK'in İngilizce'den dilimize çevirdiği “HOWARD PYLE- Robin Hood” adlı çocuk romanı; Almanca'dan dilimize çevirdiği Franz KAFKA'nın “DÖNÜŞÜM” adlı romanı ile Stefan ZWEK' in “SANTRAÇ” adlı romanı ve Vedat YENERER'in “PKK İçindeki Ermeni Örgütlenmesi MAŞALAR ve PİYONLAR” adlı kitabıdır.
– İLERİ Yayınları'nın iki yeni ürünü Yard. Doç. Dr. Recep Murat GEÇİKLİ'nin “Menderes Hükûmetleri Dönemi Türkiye-ABD İlişkileri” adlı kitap ile Yard. Doç. Dr. Gökhan EŞEL'in “Amerikan Barış Gönüllüleri ve Türkiye'deki Faaliyetleri” adlı kitaptır.
– TARİH KURAM Yayınları'nın beş yeni ürünü Dr. Cengiz İ. ÇAY'ın İngilizceden dilimize çevirdiği Dr. Firuz KÂZIMZÂDE'nin “Transkafkasya İçin Mücadele, 1917-1921,Türkiye-İngiltere-Rusya” adlı incelemesi; Yarbay Alfred RAWLİNSON'un “Albay Rawlinson'un Ortadoğu Hâtıraları” adlı kitabıyla, Binbaşı M. H. DONOHOE'nin “İngiltere'nin İran/Azerbaycan Seferi 1918” adlı çalışması; L. C. DUNSTERVİLLE'nin “Dunsterforce GİZLİ ORDU-Bakü'de İngiliz- Ermeni İşgali” adlı kitabı ve Mehmet BİLGEN'in İngilizce'den dilimize çevirdiği Jack WEATHERFORD'un “Cengiz Han'ın Kızları” adlı kitabı.
– Ârif TEKİN'in “İSLÂM'DA ŞİDDET” adlı kitabı BERFİN Yayınları'nın 235., Araştırma Dizisi'nin 87. ürünü.
– Akın ÇUBUKÇU'nun “Babamın Eczanesi” adlı, kendi yaşam öyküsünden kimi bölümleri de içeren kitabı BERFİN Yayınları'nın 236., Anı Dizisi'nin 11.ürünü. 20. yılını geride bırakan BERFİN BAHAR dergisini kutluyor, nice yıllar diliyoruz.
– Ressam Şair Engin TURGUT'un 28 şiiriyle resimlerini içeren “RENGÂRENGİN” adlı kitabı ARTSHOP Yayınları'nın yeni ürünü.
– Emekli Jandarma Kıdemli Albay Osman TÜRKOĞUZ'un “Halifelik! Hilâfet! Kırmızıdan Kızıla, Yeşilin Her Tonuna Hayır” adlı kitabı, ulusal tehlikeleri irdeleyip Atatürkçü düşünceye ve ilkelere öncelik veren bir çalışma. Kişisel yayın.
– Yazar Savaş SÖNMEZ'in türünde bir ilk ve kendisinin de ilk kitabı olan “Ankara Bulmacaları”, VEKAM Yayınları'nın nitelikli bir ürünü.
– Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı okullarla tanınan; unutulmaz eğitimci Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK'ın “Tekışık Öğretmenin Eğitim Sevdası” adlı anılarını içeren çok dolgun kitabı, kurduğu Çağdaş Eğitim Dergisi yayınlarının 1 no'lu ürünü olarak yayımlanmıştır. Eğitim ile ilgilenen herkese örnek olacak içeriğiyle bir kaynak niteliğindedir.
– Gazeteci İsmail KÜÇÜKKAYA'nın iç sesleniş diyebileceğimiz 7 ana başlıktan oluşan, annesi Halise KÜÇÜKKAYA'ya ve bütün annelere armağan ettiği 157 sayfalık kitabı “KORKMA” KA Kitap'ın son ürünüdür.
– Araştırmacı Yazar Hasip SARGÖZ'ün “TÜRK'ÜN ÇUVALLA İMTİHANI” adlı araştırma kitabı TOGAN Yayınları'nın ürünüdür. Yakın tarih olaylarını anlatan kitabını Büyük Türk Milleti'ne namusu ile hizmet edenlere, bedel ödeyenlere ithaf etmiştir.

DERGİLER

– MESA Mesken Sanayi A.Ş. nin üç aylık “MESA ve YAŞAM” adlı, çok yönlü, renkli dergisi (Ankara),
– DÜNYA Süper Web Ofset A.Ş'nin “Türkiye Ekonomisi 2016” adlı dergisinin şubat sayısı (İstanbul),
– Dil Derneği'nin “Çağdaş Türk Dili” adlı dergisinin Mart 2016 sayısı (Ankara),
– Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin Mart-Nisan 2016 123. sayısı, İstanbul Barosu Dergisi'nin Mart-Nisan 2016/2. sayısı ile Ankara Barosu Dergisi'nin Ekim 2015/4. sayısı,
– İNSANCIL Dergisi'nin Mart 2016 sayısı (İstanbul),
– ECE (Söke),
– BERFİN BAHAR (İstanbul)'dır.

YAZARIN TÜM YAZILARI