Fotoğraf

Tbmm başkanı ismail kahraman'ın abdülhamid sevdası bitmiyor…
Bugün, abdülhamid dönemine dair fotoğraf sergisi açıyor.

*

E bi fotoğraf çekelim o halde.

*

Bugün günlerden ne?
30 Kasım.

*

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun, bu Tbmm'de ne zaman kanunlaştı? 30 Kasım'da.

*

Tarikatlara menfaat sağlamak için, insanların dini duygularını istismar etmek için kullanılan türbelerin kapatılmasına ilişkin kanun, bu Tbmm'de ne zaman kanunlaştı? 30 Kasım'da.

*

Şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, gaipten haber vermecilik, muskacılık gibi ünvan ve sıfatların yasaklanmasına… Bu sıfatların kisvesi altında faaliyet göstermenin yasaklanmasına ilişkin kanun, bu Tbmm'de ne zaman kanunlaştı?
30 Kasım'da.

*

Salahiyetsiz, yani yetkisiz hallerde, sarık giyilmesini, cübbe giyilmesini, ruhani kıyafet giyilmesini yasaklayan kanun, bu Tbmm'de ne zaman kanunlaştı? 30 Kasım'da.

*

Tbmm tarihinde ilk kez, Tbmm kürsüsünün arkasındaki duvara “Hakimiyet Milletindir” yazısı ne zaman yazıldı? 30 Kasım'da.

*

Tbmm başkanı ismail kahraman, takvimde başka gün yokmuş gibi, özenle seçerek, abdülhamidin sergisini ne zaman açıyor? 30 Kasım'da!

*

Elbette “tesadüf” diyenler çıkabilir, ancak… Aynı kafa, padişah tuğralı davetiyeler bastırmış, Abdülmecid'in ölümünün 150'inci yıldönümü vesilesiyle anma sempozyumu düzenlemişti, sayın yavşak basınımız da ne güzel diye alkışlamıştı. Halbuki, Abdülmecid ne zaman vefat etti? 26 Haziran'da. Ne zaman doğdu? 25 Nisan'da. Ne zaman tahta çıktı? 1 Temmuz'da. Peki hal böyleyken… Anma törenini ne zaman yaptılar?
17 Kasım'da yaptılar!

*

Çünkü 17 Kasım… Atatürk için idam fermanı yazan vahdettin'in, bu mübarek topraklardan kaçtığı gündü.

*

“Dersaadet işgal orduları başkumandanı General Harrington cenaplarına… İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devlet-i fahimanesine (yüce devletine) iltica ve bir an evvel naklimi taleb ederim efendim” diye dilekçe yazıp… Hiç utanmadan “halife-i müslimin” diye imzalayıp…
İşgal zırhlısına binip kaçtığı gündü.

*

Abdülmecid ayağıyla vahdettini anmışlardı. Şimdi de akılları sıra, abdülhamidi anıyoruz ayağıyla 30 Kasım'a rövanş yapıyorlar.

*

Ne diyelim…
Gülümse ismail kahraman.
Çekiyoruz!

Loading...