‘Acilen Milli Eğitim Şurası toplanmalı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Bu eğitim sistemini, tabii ki ideolojik çıkarlar ve siyasi kararlarla değil, tabii ki çocukların ve gençlerin maksimum yararını önceleyerek ve tabii ki bu kararları, bu ülkenin değerli eğitimcilerini bir araya toplayarak, iktidara yandaşların değil eğitimin paydaşlarının görüşünü alarak kurmak gerekir. Bu konuda CHP olarak öncelikle en kısa zamanda Milli Eğitim Şurası’nın toplanması gerektiğinin önemle altını çiziyoruz” dedi.

‘Acilen Milli Eğitim Şurası toplanmalı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Böylesine önemli bir konuda en küçük bir ihmale tahammülümüz olamaz. Ders kitapları konusunda daha fazla şikayet gelmeye başladı. İlgili arkadaşlara, başta Hükümetimiz olmak üzere zaman zaman YÖK Başkanımla bunları paylaşıyorum. Demek ki bunda bir sıkıntı var. Bakanımızla bu meseleyi konuştuk. Gerekli tedbirler alınacak. Bu da ayrı bir eleştiri konusu. Hala öğretmenlerimizi de öğrencilerimizi de velilerimizi de memnun eden bir sistem kuramadık. Bir toplumun inşası burada söz konusu. Son düzenlemeye rağmen, müfredat ve ders kitapları konusunda da istediğimiz neticeyi elde edemediğimiz anlaşılıyor” ifadeleri üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Karabıyık, “AKP'nin Sayın Genel Başkanı'nın eğitim ile ilgili hataları kabul edip, bizim söylediğimiz aynı eleştirileri dillendirmesi bizi memnun etmiştir. Ancak eğitimde 15 yıldır hala ‘başarılı olamadık’ demek, bu kadar basit ve ‘ne yapalım yine deneriz’ diyecek kadar önemsiz bir konu değildir. ‘Ekonomide hedefe ulaşamadık, faizde, enflasyonda, işsizlik oranında maalesef olmadı, eğitimde de yapamadık’ gibi ifadeler, artık bu ülkenin yönetilemediğinin en önemli göstergesidir” dedi.

Eğitimde hızlı değişiklikler yaşandığını kaydeden Karabıyık, “Bu değişiklikler, AKP'nin Sayın Genel Başkanı'nın da itiraf ettiği gibi, eğitim sisteminden sadece velinin, ailelerin, öğrencilerin değil, 15 yıldır iktidar olan, 6 Milli Eğitim Bakanı değiştiren, eğitimin her çivisiyle oynayan iktidarın da memnun olmadığını ortaya koyuyor. Üstelik sık sık değişiklik yapıldığı halde AKP'nin Sayın Genel Başkanı'nın bu konuda adeta yaptığı itirafta da görüldüğü gibi yine becerememişiz anlamını taşıyor” açıklamasında bulundu.

“HİÇBİR ÜLKE ÇOCUKLARINI BÖYLE DENEK OLARAK KULLANMAMIŞTIR”

Sadece son aya bakıldığında Milli Eğitimde yapılan hızlı değişikliklerin ve son günlerde yapılan açıklamaların nasıl hızla alınmış olduğuna şahit olduğumuzu da ifade eden Lale Karabıyık, “Bunlar, kararsızca ve eğitimin paydaşlarına danışmadan ‘Biz yaparız olur’ anlayışı ile gerçekleştirilen dönüşümler. Örneğin, görüş alınmadan müfredat değişiyor, sonra yine olmamış deniyor. Kitaplar basılıyor, yanlış olmuş imha edelim, geri toplayalım tekrar basalım deniyor. Kış saati uygulamasını değiştirmeyelim, çocukların okula gidiş saatini değiştirelim, valilikler duruma baksın, ailelerin düzeni bozulsun, gece geç kalan öğrenciler için de sonra başka şey düşünürüz deniyor. Yıllarca eleştirilen eğik yazı, son anda bir kararla değiştiriliyor, dik yazıya geçiliyor, sonra tekrar bir değişiklik, hangi yazıyı kullanacağı bu defa öğretmene bırakılıyor. Sonra birden TEOG kalksın deniyor, hem de ne zaman? Okullar açıldıktan sonra. Peki yerine ne geçsin? Başbakan açıklıyor: ‘3 yöntem belirledik ancak üçünün de yararı ve sakıncası var, üzerinde çalışıyoruz’ Zaten hiçbir ülke çocuklarını böyle denek olarak kullanmamıştır” sözleriyle eleştirdi.

Son 15 yılda Milli Eğitimde yapılan değişiklikleri sert bir dille eleştiren Karabıyık, “Bu ülkede çocuklara ve gençlere önem verilmiyor, sadece önem veriliyormuş gibi yapılıyor. Eğer önem verilseydi tüm kararlar ideolojik çıkarlar doğrultusunda, siyasetin gölgesinde alınmazdı. Eğer önem verilseydi, bu iktidarda aileden sorumlu bir bakan tacize uğrayan çocuklardan sonra ‘bir defadan bir şey olmaz, vakıfları zedelemeyelim’ demezdi. Eğer önem verilseydi çocuklar bugün denek olarak kullanılmazdı. Eğer önem verilseydi, bu ülkede 15 yılda en azından okullar arasındaki nitelik ve nicelik farkları ortadan kaldırılırdı, eğitime yatırım yapılır, eğitimde fırsat eşitsizliği önlenir ve eğitimde adalet sağlanırdı” dedi.

“EĞİTİMİN PAYDAŞLARININ DEĞİL, AKP YANDAŞLARININ GÖRÜŞÜ ALINIYOR”

“Bu hızlı değişiklikler, her seferinde yapboz tahtasına dönen eğitim sistemi ve her seferinde ‘yine olmadı, hadi bir daha değiştirelim düşüncesi’ neden?” diye soran CHP'li vekil yanıtları da yine kendisi verdi: “Çünkü eğitim sisteminin temel yapıtaşlarının kurgulanmasına karar verenler eğitimci bile değil. 2014 yılında 4+4+4 sistemini Meclise getiren milletvekilleri nasıl eğitimci değil ise, bugün TEOG kalksın, kalkmasın, şu sistem gelsin, bu sistem gitsin diyenler de eğitimci değil. Eğitim sisteminin yanlış kurgulanmasının diğer nedeni, karar mekanizmalarının, iktidarın çocuk ve gençlerin maksimum yararını önceleyen kararlar almak yerine, siyasi çıkarları ön plana alan, gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefi güden kararlar ve anlayıştır. Başka önemli bir neden de, eğitim sistemi ve eğitim programlarıyla ilgili alınan karar ve yapılan değişikliklerde, eğitim paydaşları yerine AKP'nin yandaşlarıyla fikir alışverişinde bulunulması, kapalı kapılar ardında liyakat yerine yandaşlardan oluşan yazar ve komisyonlarda işi bitirmektir. Ülkedeki okulların nitelik ve nicelik farklılıklarını ortadan kaldırmadan, hatta görmezden gelerek çözümü başka yerlerde aramaktır. Eğitimde fırsat eşitsizliğini, adaletsizliği göz ardı etmektir.”

“RAKAMLAR BELLİ”

Bu yöntemlerin ve bu mantıkla alınan kararların ülkemizin eğitim sistemine, çocuklarına ve gençlerine ne sağladığını da sorgulayan Karabıyık, “Bu konuda çok fazla söze gerek yok; aslında rakamlar ve yansımalar belli. Sadece PİSA sınavlarındaki başarımızın düşmesini söyleyerek söze başlamıyorum, bu bilineni; ancak başka sıralamalar da var. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Beşeri Sermaye Raporuna göre, bir ülkedeki kişilerin sahip oldukları ve üretim sürecinde kullanabilecekleri yetenek, nitelik ve becerilerinin toplamı olarak ele alınan küresel beşeri sermaye endeksinde ülkeler, eğitim, istihdam ve işgücü arasındaki ilişkiler ile değerlendiriliyor. Bu konuda en iyi ülkeler Norveç, Finlandiya ve İsviçre. Peki Türkiye nerede? Maalesef 75. Sırada. Mevcut eğitim strateji açısından 85., beceri ve birikimin istihdama yansıması açısından da 108. Sırada. Yani Türkiye bu sıralamada sınıfta kalmış. Neden? Çünkü eğitim sistemi sorunlu. Oysa yukarıda saydığımız en başarılı ülkeleri en iyi sıralara taşıyan faktör, bu ülkelerin eğitime uzun yıllardır büyük kaynak ayırıyor olması, ekonomik yapılarına uygun, becerileri eğitimle verebilen ve işgücüne aktarabilen ülkeler olmaları, bilimsel eğitime önem veren ve eğitimin sorunlarını siyasetten farklı boyutta, uzman eğitimcilerin görüşlerine önem vererek çözen ve geliştiren ülkeler olmaları ” diye konuştu.

HER 100 GENCİN 27’Sİ NE EĞİTİMDE NE İŞTE

“100 gencimizden 28i eğitimde, 32si çalışıyor, 13ü hem eğitimde hem işte; ancak 27si ne eğitimde ne işte; yani maalesef hiçbir şey yapmıyor” açıklamasında bulunan Karabıyık, şöyle devam etti: “Hatta bu oran kadınlarda daha da vahim seviyelerde… Şimdi başka bir noktaya göz atalım, yine TUİK'in verilerine göre eğitim almış; ancak eğitimine rağmen yoksul olanların sayısı da her geçen gün artıyor. 2006 yılında 24bin olan eğitimli yoksul sayısı, 2015 yılında 129bine, 2016 yılında ise 150bine çıkmıştır. Bu örneklerden aslında iki sonuç ortaya çıkıyor. Demek ki mevcut eğitim, iş hayatının gerektirdiği donanımı, bilgi ve birikimi veremiyor. Gerekli meslek talebine uygun eğitim kurumu ve kontenjan ayarlayamıyor ve en önemlisi de ekonomi bu gençlere istihdam yaratamıyor; çünkü doğru bir ekonomi ve istihdam politikası üretemiyor.”

Karabıyık, çözüm olarak ise şu önerilerde bulundu: “Yüksek Yetenek İnşası, yani bilgili, sorgulayan, merakının gereğini yapan, araştıran, özgür bilgi üreten öğrencileri yetiştirecek bir eğitim sistemi kurulmalıdır. Bu eğitim sistemini, tabii ki ideolojik çıkarlar ve siyasi kararlarla değil, tabii ki çocukların ve gençlerin maksimum yararını önceleyerek ve tabii ki bu kararları, bu ülkenin değerli eğitimcilerini bir araya toplayarak, iktidara yandaşların değil eğitimin paydaşlarının görüşünü alarak kurmak gerekir. Bu konuda CHP olarak öncelikle en kısa zamanda Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğinin önemle altını çiziyoruz. Bu iş eğitimcilerin bir araya gelerek karar vermesi gereken önemli bir iştir. Acilen Eğitim Şurası toplanmalıdır. Siyasiler, eğitimden elini çekmelidir, eğitim siyaset üstü düşünülmelidir, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımıza ve gençlerimize Yüksek Yetenek İnşası sağlayacak bir eğitim sistemine acilen ihtiyaç vardır.”

Loading...