Sözcü Plus Giriş

Bakan Yılmaz: 1 milyona yakın değişiklik oldu

Müfredat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Belki yapılan değişik 100 bin veya çok detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı 1-2 konuyu geçmemiştir" dedi.

Güncellenme: 15:04, 21/08/2017
Bakan Yılmaz: 1 milyona yakın değişiklik oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatla ilgili, “Belki yapılan değişik 100 bin veya çok detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı 1-2 konuyu geçmemiştir. Genelde olanda değil, öğretmenler öyle değil de böyle yorumlar veya derste böyle anlatırsa oraya değil de buraya girerse ne olacak şeklinde, olanı değil olmayanı ama muhtemel olabilir gibi bir vehimden kaynaklanarak eleştiri getiriliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Müfredat Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitimin nesil yetiştirme işi olduğunu belirten Yılmaz, “Bunun için kendisiyle çevresiyle barışık öz güveni olan hayata hazır sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek istiyoruz. 1 milyonun üstünde öğretmenimiz, 18 milyona yakın öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte Türkiye'deki herkesin gözünün üstünde olduğu büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Türkiye'de eğitimi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak hususunda büyük mesafeler kat ettiklerini anlatan Yılmaz, “Önemli başarılar kaydettik. Eğitim kalitesi geçmişe kıyasla çok iyi bir durumda. Kaliteli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez ve daimi hedefimiz olarak görüyoruz. Eğitimde kalite ne kadar yüksekse ülkemizde o kadar güçlüdür. Eğitimin kalitesini arttırmak için çok büyük yatırımlar yaptık. Derslikleri açtırmak, öğretmen sayısının arttırılması bu amaçladır. Bu eğitimin kalitesinin arttırılması için yapılan işlemlerden birisi de kısa bir zaman önce en demokratik en yüksek katılıma dayalı ve çoğulcu müfredatı oluşturduk. Eğitim ve öğretim çalışmalarının en önemli hedefi öğrenciyi mutlu kılmak onun yaşayacağı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaktır. Öğrenciye kazandırılacak bilgi beceri ve değerlerin çerçevesini de müfredat belirler. Müfredatın sadece bilgiden oluşmaması aynı zamanda beceri, yeterlilik ve değerleri de içermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

51 DERSİN MÜFREDATI YENİLENDİ

“Bakanlığımız tarafından geliştirilen ve 18 Temmuz itibariyle kamuoyuyla paylaşılan müfredat öncelikle öğrencilerimizin yaşayacağı çağın gerektirdiği bilginin yanında beceri, yeterlilik ve değerleri kazandırmayı da amaçlamaktadır” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:
“İlkokul 1.sınıftan lise 12.sınıfa kadar konu ve kavram bütünlüğü dikkate alınarak 176 sınıfı kapsayan 51 dersin müfredatını yeniledik. Oldukça geniş bir katılımla ve demokratik bir anlayışla yenilenen müfredatta ahenkli bir bütünlük sağlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9.sınıflarda uygulanmaya başlanacak müfredatlarla ilgili hazırlıklar kapsamında ilgili genel müdürlüklerimiz il formatörlerinin eğitimlerini tamamladı. Ayrıca 1,5,9.sınıflarda yenilenen müfredatlara uygun olarak uygulanacak eğitim araçları da hazırlandı ve EBA’da yayınlandı. 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinden temel beklentimiz ilçelerindeki bütün öğretmenlere ve velilere ve ilgililere müfredatın anlatılmasını sağlamalarıdır. Bakanlığımızca hazırlanan eğitim programlarının hedeflenen sonuçları vermesi ve başarılı olunması için sürecin içindeki bütün ilgililerin yeterince bilgilendirilmesi, desteklerin alınması gereklidir. Bu başarı için olmazsa olmaz. Programların uygulanacağı okullardaki öğrencilerimiz, velileri, bu programları uygulayacak öğretmenlerimiz programların uygulanacağı okullardaki idarecilerimiz, ilçe müdürlerimiz ve il müdürlerimiz süreç hakkında bilgi sahibi olmalı ve kendilerine yöneltilen bu konudaki sorulara gereken yetkinlikle gereken cevapları verebilmelidir.”

Geçtiğimiz hafta Bitlis'te Ahlat'ta il müdürleriyle bir araya geldiklerini ve süreçle ilgili olarak ayrıntılı bilgi verip talimatlandırdıklarını söyleyen Yılmaz, bugünde aynı amaçla 81 ildeki bütün ilçe müdürlerini davet ettiklerini ve aynı kapsamda bilgilendirileceklerini ifade etti. Yılmaz, “Destek vermenizi, size sunulan takvimlere uygun olarak süreci birebir takip etmenizi isteyeceğiz” dedi.

“OLANI DEĞİL, OLMAYANI AMA MUHTEMEL OLABİLİR GİBİ BİR VEHİM…”

Genelde çok büyük bir eleştiri almadıklarını vurgulayan Bakan Yılmaz, “Belki yapılan değişik 100 bin veya çok detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı 1-2 konuyu geçmemiştir. Eğer bunu yüzdeye vurursanız yüzde 1 bile değildir. Binde bir bile değildir, belki onbinde bir bile değildir. 3 konu veya 4 konunun dışında kimsenin yeni bir teklif, eleştiri, öneri getirdiği görülmedi. Bir taslak rapor bana sunuldu. Okudum. Genelde olanda değil, öğretmenler öyle değil de böyle yorumlar veya derste böyle anlatırsa oraya değil de buraya girerse ne olacak şeklinde, olanı değil olmayanı ama muhtemel olabilir gibi bir vehimden kaynaklanarak eleştiri getiriliyor. Bu Türk öğretmenine güvenmemek demektir” değerlendirmesinde bulundu.

O raporda hangi üniversitelerden görüş alındı diye de bir eleştiri olduğunu kaydeden Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Çok net olarak bize görüş gönderenler Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ömer Halis Demir Üniversitesi diye gider. Birçok sivil toplum kuruluşu da var. Sendikalarda da Anadolu Eğitim Sendikası, Eğitimciler Birliği Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Türk Eğitimsen'de dahil olmak üzere hemen hemen eğitim üzerine sözüm var diyen herkesten de görüş alındı. Kendimize çok inanıyoruz, güveniyoruz. Bu ana kadar yapılmış en doğru, iyi öğrencinin menfaatine ve Türkiye'nin de 21.yüzyılda evlatlarını hazır edeceği bir müfredatı hazırladık. Gereksiz konuları çıkardık. Parçalanmış olan yerleri birleştirdik. Disiplinlerarası değişimi yaptık. 2017-2018 yılı eğitimimiz bir önceki yıldan çok daha iyi olacaktır. Bu müfredat üzerine öğretmenlerimizden Ocak ayına kadar 2018 yılının başına kadar da geri bildirimleri alacağız. Geri bildirimleri alarak ona uygun şekilde düzenleme yaparak önümüzdeki yıl 1 yıl içerisinde de 1,5,9'un dışında geri kalan bütün sınıfların müfredatını yenileyeceğiz. 2018-2019 yılında hemen hemen bütün sınıflarımızda yeni müfredatla birlikte eğitimimize başlayacağız.”