Sözcü Plus Giriş

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak müfredatına Alevilik konuldu, Atatürk tamamen kaldırıldı

Bugün askıya çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin taslak öğretim programında Atatürk ile 'Din ve Laiklik'le ilgili tüm konular çıkarılırken, Alevilik-Bektaşilik konularına ver verildi.

Yurdagül UYGUN
Güncellenme: 11:20, 22/07/2017
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak müfredatına Alevilik konuldu, Atatürk tamamen kaldırıldı

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin öğretim programlarının taslakları, ‘Din, Ahlak ve Değerler’ alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

Taslak programda, Alevilik konusuna da yer veriliyor. Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, 5. sınıfta dua ünitesinde Alevi-Bektaşi kültüründen de dua örneklerine yer verildiğini belirterek, şöyle devam etti: “7. sınıfta ‘İslam Düşüncesinde Yorumlar’ ünitesinde, ‘İslam Düşüncesinde Yorumlar’ bölümünün ‘Tasavvufi Yorumlar’ kısmında Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konuları bulunuyor. Alevilik-Bektaşilik konularının alt başlıklarında ise Cem ve Cemevi, Razılık ve Kul Hakkının Sorulması, On İki Hizmet, Semah, Musahiplik, Gülbanklar, Hızır ve Muharrem Orucu yer alıyor. 7. sınıfın Hac ve Kurban ünitesinde Alevi Bektaşi geleneğindeki ‘Kurban Tığlama Duası’na yer veriliyor. Ayrıca, ‘İslam Düşüncesinde Yorumlar’ ünitesinde Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavram ve erkanların açıklanması, ocak kültürü, (el ele el hakka ikrarı’ yer alırken, Cemevi, ‘âyin-i cem erkânının yapıldığı, ‘yol, âdap ve erkân yeri’ olarak nitelendirilecek, Bektaşilikte cemevi yerine meydan evi ifadesinin kullanıldığına değinilecek. Bunun yanında, âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilecek; ‘âyin-i cem erkânı’ görgü cemi, ikrar cemi ve Abdal Musa cemi ile sınırlandırılacak. Bektaşilikte, Musahiplik kavramına ‘ikrar ve nasip alma’ anlamı da verildiğine değinilecek, ayrıca bu kavramın İslam tarihindeki muhacir-ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilecek. Hızır orucunun bazı Alevi ocaklarınca tutulduğuna vurgu yapılırken, ‘Gülbank’ konusunda ‘Lokma Duasına’ da yer verilecek.”

LAİKLİK DE ATATÜRK DE YOK

Dinçer, 12'nci sınıflarda eski müfredat ünitelerinin inanç, ibadet, Hz. Muhammed (SAV), vahiy ve akıl, ahlaki değerler, din ve laiklik, din kültür ve medeniyet konularından oluştuğunu, taslakta ünitelerde din ve laiklik ünitesinin kaldırıldığını kaydederek, “Daha önce dört sınıfta ayrı ayrı ünite olarak koymuşlardı. Dört sınıfa dağıtılmış olan bütün üniteler kaldırılmış. Taslakta 12. sınıfta ‘Haklar ve Özgürlükler’ ünitesi içinde sadece bir konu olarak geçiyor. Kazınmlar kısmında ‘Laiklik kavramını ve kapsamını açıklar’ olarak yer alıyor” diye konuştu.

Dinçer, ilköğretim 4 ve 8. sınıflardaki din kültürü müfredatıyla eski plan arasındaki en önemli farkın Atatürkçülükle ilgili hiçbir şeyin olmaması olduğunu söyledi. Dinçer, “Bazı üniteler Atatürkçülükle ilişkilendiriliyordu. Atatürk'ün askerlikle ilgili sözleri vardı. Yeni müfredatta bu kazanımlarla ilgili en ufak bir şey yok. Tamamen değerler eğitimi konulmuş” dedi.

“ALEVİLER ELMA ŞEKERİ İSTEMİYOR”

Alevilerin din dersinin kaldırılmasını istediğini vurgulayan Dinçer, “Aleviler elma şekeri istemiyor. Onların gönüllerini hoş tutacak ya da görüllerini alacak işlere razı değiller. Onların talebi din dersinin kaldırılması. Diğer yandan Din Kültürü dersi ideolojik formatın en yoğun atıldığı derstir. Ve laiklik sadece küçücük bir konu başlığı olarak geçiyorsa, bunun üzerinde ciddi durulması gerekir. Sonuçta Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ve laiklik temel ögesidir. Umarız 31 Temmuz’a kadar bildirilecek görüşler dikkate alınır” diye konuştu.

Diğer yandan Taslak program 31 Temmuz tarihine kadar askıda kalacak. Bu süre içinde programa katkıda bulunmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesine görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

Yayınlanma Tarihi:11:36,