KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. İşte KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adayların merakla beklediği KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker Unvanlı Kadrolarına Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. İşte konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklama ve KPSS 2017/9 yerleştirme sonuçlarını öğrenme linki…

KPSS 2017/9 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞREN

KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat  11:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.

kpss-yerlestirme-sonuclari
KPSS (KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI) NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Loading...