TEOG’da öğrencileri Din Kültürü soruları zorladı

TEOG sınavında bugün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oturumu gerçekleştirildi. Sınav sorularını değerlendiren eğitimciler, Türkçe ve Matematik sorularının kolay, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin ise sınavın 'eleyicisi' olduğunu söyledi.

TEOG’da öğrencileri Din Kültürü soruları zorladı

TEOG sınavının Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oturumunu dün gerçekleşirken, Oğuzkaan Okulları Bölüm Başkanları ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, “Birinci TEOG’a göre hem Türkçe hem de Matematik sorularının daha kolay olduğu anlaşılıyor. Bugünkü sınavın eleyicisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi” dedi.

Beklendiği gibi birinci sınava göre öğrencilerin Türkçe’de daha az zorlandıklarını belirttiğini anlatan Yılmaz, “Konular arttığı için öğrencilerin matematikte zorlanmalarını bekliyorduk. Ancak öğrenciler sorularda zorlanmadıklarını, soruların bilgiye dayalı olduğunu söylediler. Anlaşılan günün seçici sınavı Din Kültürü idi. Çocuklar yorum sorularının çok olduğunu ve bazı kavramları anlatmaktan zorlandıklarını belirttiler. Peygamberin örnek yaşantısı ile ilgili soruda zorlandıklarını söylediler. Bilgiye değil, yoruma dayalı bir sınav olduğunu söylediler” diye konuştu.

TÜRKÇE RAHATLIKLA ÇÖZÜLEBİLİR NİTELİKTE

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, Türkçe sorularının bu sınavda açık ve anlaşılır olduğunu belirterek, “Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir” dedi.

MATEMATİKTE 4 SORU ZORLADI

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez de “Beklenildiği gibi sorularda geometri becerisi yoğun olarak sorgulanmıştır. Sınavda öğrencilerin zorlandığı 4 soru bulunmakla beraber TEOG-1 konularından iki soru sorulmuştur. Soruların yarıya yakını temel kazanım düzeyinde rahatlıkla yapılabilir sorulardır. Dönüşüm geometrisi konusundan iki, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemler konularından birer soruda öğrenciler zorlanmışlardır. Bu nedenle çalışma alışkanlığı iyi olmayan öğrenciler için zor bir sınav olduğu söylenebilir. Sınav genel olarak eleyici niteliktedir. Soruların yarısından fazlası işlem becerisi orta ve üst düzeyde olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde” diye konuştu.

DİN KÜLTÜRÜ YORUMA DAYALIYDI

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan ise şu değerlendirmede bulundu: “Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde bilgi ile birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sınav; açık, anlaşılır ve ifadeleri net olan soruları içermektedir. Bilgi sorularının yanında okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına da yer verilmiştir. ‘Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları’ gibi konulara ait sorular bilgiye hakim olmayı gerektirirken, ‘Hz. Muhammed'in Hayatından Örnekler’ konusunda daha çok yorumlama becerisi ön plana çıkmıştır. Peygamberimizin, amcası Ebu Talip'e verdiği cevap ile ilgili soruda öğrencilerin, Peygamberimizin kararlı, cesur ve sabırlı olduğunu gösteren örnekleri düşünerek cevap vermelerini gerekli kılmıştır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde kavram bilgisiyle birlikte yorumlama becerisini de gerektiren sorulara yer verildiği dikkat çekiyor.”

Loading...