Sözcü Plus Giriş

Üç ilde ‘Bilim dışı müfredatı durduralım’ eylemi

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi çağrısında “Ülkemiz ve geleceğimiz için çocuklarımızın hayallerini, ümitlerini, geleceklerini çalan, 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı eğitime ve müfredatı birlikte durduralım” dedi.

Güncellenme: 13:40, 14/09/2017
Üç ilde ‘Bilim dışı müfredatı durduralım’ eylemi

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi bilimden, laiklikten yana insanlara ülkemiz ve geleceğimiz için görev alma zamanı diyerek yaptığı çağrıda 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de eş zamanlı İstanbul'da Kadıköy Süreyya Operası önünde, Ankara'da Sakarya Caddesi'nde, İzmir'de Karşıyaka Çarşı'da bir araya gelineceği söyledi.

“ÜLKEMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM ŞART”

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, taleplerimiz var diyerek bir araya gelmeye çağırıyor: “Her yurttaşın özgürce, barış içinde, haklarına sahip olarak yaşadığı bir ülke istiyoruz. Doğru bir eğitim sisteminin bunun için şart olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bilimsel ve laik eğitim için herkesi görev ve sorumluluğa davet ediyoruz.”

df

‘CİHAT’ KAVRAMI MÜFREDATA GİRDİ

““Cihat” kavramının müfredata sokulması, evrime ilişkin konuların yok denecek kadar azaltılması, Ensar gibi vakıfların, cemaatlerin eğitim sistemine çöreklenmesi için harcanan çaba, zorla imam hatipleştirme hamleleri yıllardır uygulanan yıkım politikalarının bugünkü adımlarıdır. Kindar ve her koşulda kendilerine biat etmesini istedikleri nesiller için bilimsel, laik eğitim
tamamen yok edilmek isteniyor. Ülkemiz ne yazık ki Suudi Arabistan'dan sonra evrime karşı olan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Kısacası eğitim sistemine dönük saldırı politikaları iktidarın nasıl bir ülke istediğini göstermektedir. Eğitimde “cihat” gibi herkes tarafından başka yorumlanabilecek bir kavram yer alamaz, almamalıdır. Eğitim alanına dini vakıf ve cemaatler sokulamaz. Diyanet İşleri'nin bu alanın nerdeyse merkezine yerleşmesi kabul edilemez. Ensar gibi vakıflar eğitim alanından uzak tutulmalıdır. Yeni Aladağlar yeni Ensarlar olmasın istiyorsak bu yapılar eğitim alanından uzak tutulmalıdır.”

KADINLARA DÜŞMAN BİR MÜFREDAT GETİRİLİYOR

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, “Kadın düşmanı müfredatı durduralım!” diyerek ekliyor: “Yeni müfredat ataerkil aile yapısının ve erkek egemen toplumun ailedeki varlığını tam anlamıyla koruyup yüceltiyor. “Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan, ailenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir” ifadelerine ek olarak “İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Ailede çocukların büyütülüp terbiye edilmesi daha çok anne tarafından yerine getirilir. Ailede erkek vazifesini yapar, ailesine karşı güzel davranır; kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur.” cümleleri yer buluyor. Kısaca yeni müfredat kadınların kocalarına itaat etmelerini ‘ibadet' olarak sayıyor.”

ÇOCUKLARIMIZ İMAM HATİPLERE MECBUR BIRAKILIYOR

“İmam hatip dayatmasının akılla, mantıkla, insanlıkla ilgisi yoktur. Devletin muazzam imkanları kullanılarak açılan imam hatiplere öğrenciler mecbur bırakılmaktadır. Bilimsel eğitimden uzak bu okulların başarıdan da uzak olduğu yapılan merkezi sınavlarda ortaya çıkmıştır.”

16 Eylül günü eğitim mücadelesinin başlangıcı olarak belirten Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi okul açılışı ile eğitimde karşılaşan tüm sorunlara taraf olmayı hedefliyor. Hareket tarafından hazırlanan Veli El Kitabı'yla velilere karşılaşacağı sorunlara dair çözüm önerileri sunulacak.

Hazırlanan Veli El Kitabı'nda okul aile birliklerinde yer almanın önemi, müfredat değişikliğiyle değişen kitaplarda dikkat edilmesi gerekenler, seçmeli dersler ve vakıf-derneklerle imzalanan protokoller ile bilgiler yer alıyor.

Yayınlanma Tarihi:13:57,