Sözcü Plus Giriş

YÖK açıkladı: Kaç kişi üniversiteye kesin kayıt yaptırdı?

YÖK'ün açıkladığı bilgilere göre, 2017'de üniversiteye kesin kayıt yaptıranların sayısı arttı. YÖK, 2017'de57 bin 694 kişinin üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmadığını belirtirken, bu yıl aynı sayının 43 bin 838'e indiğini kaydetti.

15:18 -
YÖK açıkladı: Kaç kişi üniversiteye kesin kayıt yaptırdı?

YÖK, üniversite kesin kayıtlara ilişkin değerlendirme ve analizi açıkladı. “2017-ÖSYS'de ilk yerleştirmede kayıt hakkı kazanan, ancak kayıt yaptırmayan adaylara ilişkin sayıları kamuoyu ile paylaşmak maksadıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur” diyen YÖK’ün açıklaması şöyle devam etti:

2016-ÖSYS' de kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayısı Devlet Üniversitelerinde lisans programlarında 12 bin 72, önlisans programlarında 45 bin 622 olup toplam kayıt yaptırmayan aday sayısı 57 bin 694 idi. 2017-ÖSYS'de ise Devlet Üniversitelerinde bu sayı lisans programlarında 10 bin 746, önlisans programlarında 33.092, toplamda ise 43 bin 838'e indi.
2017 yılında, Devlet üniversitelerinde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı 2016 yılına göre ciddi oranda azaldı. Bu rakamlara açıköğretim programlarını kazandığı halde kayıt yaptırmayan aday sayıları da dahil. Bu da dikkate alınması gereken bir nokta.
Devlet Üniversitelerinde lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 10 bin 476 aday sayısının yaklaşık üçte biri açıköğretim lisans programlarında, ön lisans programlarına yerleşme hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan 33 bin 92 adayın da büyük çoğunluğu açıköğretim önlisans programlarındadır.

2016-ÖSYS'de Vakıf üniversitelerinde yerleştiği halde lisans programlarında 4 bin 970 aday, önlisans programlarında ise 12 bin 587 aday , toplamda 17 bin 557 aday kayıt yaptırmamıştı. 2017-ÖSYS'de bu sayı lisans programlarında 4 bin 580, önlisans programlarında 8 bin 975, toplamda ise 13 bin 555'dir.

Görüldüğü üzere Devlet üniversitelerinde olduğu gibi Vakıf üniversitelerinde de kayıt yaptırmayan aday sayısı 2016 yılına göre büyük oranda azalmıştır.

Benzer durum KKTC Üniversiteleri için de geçerlidir. 2016-ÖSYS'de KKTC Üniversitelerinde lisans programlarında kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı bin 297, önlisans programlarında 916, toplamda 2 bin 213 idi. 2017-ÖSYS'de ise lisans programlarında kayıt yaptırmayan aday sayısı bin 173, önlisans programlarında 747, toplamda ise bin 920'dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2017 yılında KKTC Üniversiteleri bağlamında önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan aday sayısında da bir önceki yıla göre düşüş var.
Netice olarak 2016 yılında 77 bin 464 olan kaydolmayan aday sayısı 2017 yılında 59 bin 313’e gerilemiştir. Bu, sistemde küçümsenmeyecek bir iyileşmedir.

2016 yılı ile kıyaslandığında bu yıl kayıt hakkı olup da kayıt yaptırmayan aday sayısının geçen yıla göre düştüğü görülmektedir. Bu durum 10 Ağustos 2017 tarihli ilk analizimizdeki (2017-LYS Yerleştirme Analizi) tespitlerimizi doğrulamaktadır. Yerleştirme sonuçları ve kayıt yaptırmayanların oranındaki düşüş eğilimi, kalite ve istihdam odaklı olmak üzere adaylarımızın daha bilinçli bir şekilde tercih yaptıklarına işaret etmektedir. Bundan mutluluk duymakta, adaylarımıza yarın bugünden daha fazla seçici olmaları için daha fazla veri üretmeye çalışmaktayız.

Ayrıca, 2017 yılı yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan olması, öğrencilerimize geçtiğimiz yıllara göre ek yerleştirme sürecinde daha fazla imkan ve fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu kontenjanları dikkatlice değerlendirerek yıl kaybına uğramadan yerleşebilme ve yükseköğretim sistemimize dahil olma imkanı bulabileceklerdir.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemimizin istikametinin artık kalite eksenli büyüme olduğunu kamuoyuna tekrar açıklamak isteriz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more