2035’te bin aracın 55’i elektrikli olacak

Enerji Uzmanları Derneği ve BP (British Petroleum) işbirliğiyle Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda BP’nin 2017 yılı Enerji Görünümü Raporu açıklandı.

2035’te bin aracın 55’i elektrikli olacak

Enerji Uzmanları Derneği ve BP (British Petroleum) işbirliğiyle Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda BP'nin 2017 yılı Enerji Görümü Raporu açıklandı. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda yapılan rapor sunumuna göre, önümüzdeki 20 yılda enerji piyasasında en büyük talep artışı elektrikte yaşanacak. Teknolojik ürünlerin gelişmesi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde elektrik kullanımı yaygınlaşacak, talepte büyük artış oluşacak.

100'E KATLANACAK, ANCAK…

Enerji raporunda, dünya genelindeki milyonlarca otomobil kullanıcısının merakla beklediği elektrikli otomobillerin geleceğine ilişkin soruya da yanıt verildi. Raporda yer alan bilgilere göre, 2015 yılı itibariyle dünyada 900 milyon adet otomobil kullanılıyor ve bunların sadece 1 milyon tanesi elektrikle çalışıyor. Rapora göre, 2035 yılına gelindiğinde, yani 20 yıl sonra dünyadaki otomobil sayısı 1.8 milyar adete çıkacak. 2035 yılında trafikteki elektrikli otomobil sayısı ise 100 milyon adete ulaşacak. Yani trafikteki araç sayısı 2 kat artarken elektrikli otomobil sayısı 20 yılda tam 100 kat artmış olacak.

BİN ARAÇTAN 55'İ ELEKTKİRLİ

Raporda, elektrikli otomobil sayısındaki bu büyük artışa rağmen dünyadaki toplam otomobil parkı içinde elektrikli otoların payının yine çok düşük kalacağı bilgisine yer verildi. Hesaplamalar halen dünyadaki her bin otomobilden 1.1'inin, diğer bir ifadeyle her 10 bin otomobilden sadece 11'inin elektrikle çalıştığını gösteriyor. Rapordaki tahminlerin tutması halinde 2035 yılında dünyadaki her bin otomobilden 55'i, diğer bir ifadeyle her 10 bin otomobilden 550 tanesi elektrikle çalışıyor olacak. Uzmanların hazırladığı rapor, yakın gelecekte, en azından 20 yıl içinde elektrikli otomobillerin günlük hayatımızın içerisinde yeterince yaygınlaşamayacağını işaret ediyor.

ÇİN YILDA 4 NÜKLEER SANTRAL KURUYOR

Raporun sunumun ardından yapılan değerlendirmede Avrupa ülkeleri ve ABD'nin nükleer enerji kullanımını giderek azalttığı buna karşılık Çin'in hızla nükleer enerji yatırımlarına başladığı belirtildi. Verilen bilgilere göre Çin, her 3 ayda bir yeni bir nükleer enerji reaktörünü devreye alıyor. Çin'in yılda 4, önümüzdeki 20 yıl içerisinde ise toplam 80 yeni nükleer santrale sahip olacağı belirtildi.

ENERJİNİN 20 YILLI SEYRİ

Rapora göre, önümüzdeki 20 yıl içinde enerji alanında bu gelişmeler yaşanacak:
** Enerji çeşidi içerisinde en yüksek talep artışı elektrikte yaşanacak. **Rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin payı giderek artacak.
** Kömüre olan talep azalırken doğalgaz talebi çok hızlı artacak. Petrole olan talep yine yüksek seyredecek.
** Petrol üretiminde maliyetler düşecek, üretim normal seyredecek, bu durum fiyatlara olumlu yansıyacak.
** Çin enerji tüketiminde kömürden daha çok doğalgaz ve nükleere yönelecek.

YAKIT TÜRÜ 2015 2035

Toplam otomobil sayısı 900 milyon 1.8 milyar.
Elektrikli oto sayısı 1 milyon 100 milyon.
Fosil yakıtlı oto sayısı 899 milyon 1.7 milyar.
Elektrikli oto sayısı (Binde) 1.1 55.5.

2