Taşeronun beklediği haber geldi! Ama onlara kadro yok

Eleştiriler üzerine hükümet, taşerona kadro hakkı tanıyan düzenlemenin kapsamını genişletti. Ancak, taşeron işçilerin açtıkları tüm davalardan feragat etmesi gerekiyor. Taşeronluk hakkındaki soruları yanıtlayan ALO 170 personeli ise kadro kapsamı dışında bırakıldı.

Taşeronun beklediği haber geldi! Ama onlara kadro yok

Hükümet çıkardığı 696 sayılı kanun hükmündekararnameyle (KHK) kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayacak düzenlemeyi yasalaştırdı. Eleştiri ve tepkiler üzerine kadroya alınacak işçilerin kapsamı genişletilip belediyelerde çöp toplayan işçilere de kadro hakkı verilirken, çağrı merkezlerinde çalışanlar kadro dışında bırakıldı. KHK düzenlemesine göre, taşeron işçilerin kadroya alınmasında 4 Aralık 2017 tarihi esas alındı.

Bu tarihte taşeron işçisi görünenlere kadro verilecek. İşçiler bu tarihten sonra işten atılmış olsalar da kadro hakkından yararlanacak. Ancak kadro alabilmek için her bir işçinin kendi adına ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru en geç 10 gün içinde yapılabilecek. Başvuruda bulunan işçilerin yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınavları yapılacak. Sınavı geçenler 90 gün içinde kadroya geçebilecek. Asker ve doğum izninde olanlara kadro verilecek, ancak emekli aylığı alanlar kadro dışı kalacağı için işini kaybedecek.

Taşeron düzenlemesinde bomba ayrıntı! Hakim sendika değişecek mi? İlginizi Çekebilir Taşeron düzenlemesinde bomba ayrıntı! Hakim sendika değişecek mi?

ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMESİ

Taşeron işçilerinin kamu kurumlarında kadroya geçebilmesi için bugüne kadar taşeron işçilikle ilgili açtıkları tüm davalardan vazgeçtiklerini, icra takiplerinden feragat edeceklerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekiyor. Davasından vaz geçmeyen, icra takibini sürdürenlere kadro verilmeyecek. Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumlar neresi olursa olsun 5188 ayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na tabi olmaya devam edecekler. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları esas alınacak. Buna göre en az yüzde 70'i işçiliğe dayalı olan, personeli çalışma saatlerinin tamamını idare için kullandığı ve süreklilik arz eden işler bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak hizmet alımı değerlendirmesi başta KİT'ler ve belediyeler olmak üzere kurumlara göre farklı olabilecek. Tartışmalı durumlarda işçilerin kadroya alınıp alınmayacağını belirlemek için, oluşturulan kurullar karar verecek.

KADRO DIŞI KALANLAR

KHK ile kamuda kadro verilmeyecek taşeron işler net biçimde açıklandı. KHK'da danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmedi. Dolayısıyla ALO 170 başta olmak üzere çağrı merkezlerinde çalışan işçiler ile bilgi işlem ve benzeri iş yapan personel taşeron şirketlerde çalışmaya devam edecek.

Davul- zurnalı toplu sözleşme İlginizi Çekebilir Davul- zurnalı toplu sözleşme

KIDEM DEVREDIYOR, MAAŞ AYNI

Taşeron işçiler kamuya mevcut maaşları ve kıdem süreleriyle birlikte geçecek. Eğer taşeron işçi olarak sendikalı olup bir toplu sözleşme imzalamışsa o sözleşme süresi bitinceye kadar ilgili haklardan yararlanacaklar. İşçilere bunlara ilave olarak 52 günlük ödeme yapılacak. Brüt 4 bin 621 lira olan bu ödeme 2018'de 4 taksitte yapılacak. 17 bin taşeron şirketine, sözleşmelerin erken feshedilmesinden doğan yüzde 5'lik tazminatları dışında herhangi bir ilave ödeme yapılmayacak. Şirketler yasal tazminat alacakları dışında başka bir hak talebinde bulunamayacak. Tazminat ödemesi 3 ay içinde yapılacak. Ancak tazminat ödemesi, şirketlerin kamuya olan vergi ve benzeri borçları tazminat miktarından düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yapılacak. Şirketlerin verdiği teminatlar, ancak ücret, vergi ve sigorta borcunun olmaması halinde iade edilecek. Sözleşmesi feshedilen taşeron şirketlerine ait çöp kamyonu, temizlik araç gereç ve malzemeleri, yemek üniteleri, servis araçları gibi mallar kamu kurumu tarafından gerekirse kiralanacak ya da satın alınacak. Düzenleme OHAL kapsamında çıkarılan KHK içerisinde yer aldığı için şirketlerin dava açma hakları bulunmuyor.