Bankalara batık tüketici dopingi

Bankaların elini rahatlatmak için geçen hafta hacizli gayrimenkul kolaylığı sağlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) şimdi de tüketici kredisini ödemeyen tüketicilerin bankalara olan yükünü hafifletti. Yeni düzenleme sayesinde hem bankaların batık kredi oranı düşecek, hem kredi imkanları genişleyecek hem de kârlılıkları artacak.

Bankalara batık tüketici dopingi

BDDK'nın çıkardığı ‘Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme bugünden itibaren değil, bu yılın başından itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla bankalara sağlanan yeni avantaj 7 ay geriye dönük olarak uygulanacağı için etkisi çok daha fazla olacak.

gra

KREDİNİN YÜKÜ AĞIR

Bugüne kadarki düzenlemede bir bankadan birden fazla kredi kullanan kişi veya şirketler, borçlarından sadece bir tanesini dahi vadesinden 90 gün geçtiği halde ödeyemediğinde, diğer aldığı tüm kredileri de aynı kapsamda değerlendirilerek donuk krediye dönüştürülüyordu. Donuk kredi, kredinin tahsilinin imkansız hale geldiğini işaret ettiği için bankalar sadece ödenmeyen kredi için değil, vadesi henüz gelmemiş diğer krediler için de yüksek oranlarda karşılık ayırmak zorunda kalıyordu. Bankalar donuk kredilere yüksek karşılık ayırdıklarında sadece o krediden zarar etmekle kalmıyor, aynı zamanda elindeki nakit varlıkların bir bölümünü kredi olarak satamıyor, faiz gelirinden mahrum kalıyor, bankaya ilave özkaynak koymak zorunda kalıyor ve sonuçta kârlılıkları düşüyor. Bankalar sadece ödenmeyen değil, aynı müşterisine açtığı tüm kredileri donuk statüsüne almak zorunda kalınca da zarar katlanarak artıyor.

Yönetmelik değiştiren BDDK müşterisine birden fazla tüketici kredisi satan bankalar için sadece geri dönmeyen krediyi donuk sayacak. Bu sayede bankaların yükü büyük ölçüde hafifleyecek. Tüketici kredilerinin dışında kalan donuk krediler için ise şimdilik bir değişiklik yapılmadı.