BES’ten nasıl çıkılır? BES kesintisi nasıl hesaplanır?

Kamu çalışanları ve çalışan sayısı 250 ile 999 olan iş yerlerindeki çalışanlar için BES dönemi başlıyor. Peki otomatik olarak BES'e geçildiğinde maaşlardan ne kadar kesinti olacak. Kesinti istemeyenler BES'ten nasıl çıkacaklar? İşte BES ile ilgili tüm detaylar...

BES’ten nasıl çıkılır? BES kesintisi nasıl hesaplanır?

BES yani Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçişin önemli bir ayağı 1 Nisan’da başlıyor. 1 Nisan itibariyle kamu çalışanları ile çalışan sayısı 250-999 arasında olan işyerlerinde BES uygulamasına geçilecek. Böylece çalışanlar otomatik olarak BES’e dahil edilecekler. Peki BES kesintisi nasıl hesaplanır ve kesinti olmasını istemeynler için BES’ten nasıl çıkılır?..

BES’TEN NASIL ÇIKILIR?

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan BES iptali talebini işverene ya da şirkete posta, e-posta gibi araçlarla iletmesi gerekiyor. Çalışan BES’ten çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintilerin iade edilmesi gerekiyor. İadenin gecikmesi durumunda temerrüt faizi ile iade yapılacak.

İşte Bireysel Emeklilik Yönetmeliği’ndeki BES iptali ile ilgili o madde:

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

BES KESİNTİSİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların brüt maaşının %3’ü net maaşından kesilecek. Yani örneğin brüt kazancınız 5000 TL ise BES için net maaşınızdan 150 TL kesilecek.

BES hakkında merak edilen her şey İlginizi Çekebilir BES hakkında merak edilen her şey