Sözcü Plus Giriş

Meclis’ten geçti! Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebliğler elektronik ortamda yapılacak.

null
Güncellenme: 21:11, 18/05/2017
Meclis’ten geçti! Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor…

Genel Kurul'da, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 16. Maddesi üzerinde AKP tarafından verilen önerge kabul edildi.

Kabul edilen önerge ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlı Sigortası Kanununda değişiklik yapılıyor. Kabul edilen önergeye göre kurum görev alanı kapsamındaki tebliğler tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilecek.

Elektronik ortamda yapılan tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. (ANKA)