Yargıyı özelleştirip taşerona veriyorlar

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ve iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuğun getirilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi.

Yargıyı özelleştirip taşerona veriyorlar

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuğun getirilmesini öngören düzenlemeyi eleştirdi. Yılmaz, işçilerle işverenler arasındaki sorunların arabuluculuk müessesesiyle çözülmesinin, yargıda özelleştirme ve taşeronlaşmaya yol açacağını savundu. Devletin adaleti karşılama görevini üstünden atıp özelleştiremeyeceğini ifade eden Yılmaz, aksi halde yargı sisteminin tümden çökebileceği uyarısında bulundu. Arabuluculuk sisteminin güçsüz işçileri güçlü işverenler karşısında savunmasız hale getireceğini belirten Yılmaz, “AKP 15 yıllık alışkanlıklarıyla sürekli kimsesizlerin, çaresizlerin, örgütsüzlerin sırtından sorunları çözme yaklaşımını sürdürüyor” dedi.

İŞÇİLERDE DENENİYOR

Yılmaz, yargıya monte edilmek istenen arabuluculuk sistemiyle işçilerin pazarlık sürecinde zorlandıklarını söyledi. İşçilerin gündelik ihtiyaçları konusunda zaten sıkıntı yaşadığına işaret eden Yılmaz, “İşçilerin bu ortam içerisinde çaresizlik ve pazarlık anlayışı içinde, işverene karşı haklarının büyük bir kısmından vazgeçip çok azına razı olmaları dayatılıyor” dedi. Yılmaz, arabuluculukta genel olarak gönüllülüğün esas alınıp sadece işçilere zorunlu tutulmasının, toplumun en rahat gözden çıkarılacak ve üzerinde en rahat deney yapılacak kesiminin işçiler olduğunu gösterdiğini söyledi.