Sözcü Plus Giriş

‘Bu plan Okmeydanı’nı korumuyor’

Okmeydanı için hazırlanan kentsel dönüşüm planlarına CHP tarafından açılan iptal davasında bilirkişi raporu çıktı. Raporda planın “koruma imar planı yapım tekniklerine” uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Özlem GÜVEMLİ
13:56 -
‘Bu plan Okmeydanı’nı korumuyor’

Beyoğlu ve Şişli sınırları içinde kalan 90 bine yakın kişinin yaşadığı Okmeydanı için hazırlanan ve mevcut mahalle dokusu hiç dikkate alınmadan hazırlandığı için iptal edilen kentsel dönüşüm planları yeniden hazırlanarak 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi. Bir önceki planın iptal gerekçeleri dikkate alınmadan hazırlandığı gerekçesi ile koruma amaçlı yeni imar planı da mahkemelik oldu. İBB CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, meclis üyeleri Hakkı Sağlam, Hüseyin Sağ, İsa Öztürk, İsmail Söylemez ve Özgür Aydın tarafından planın iptali için İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. 30 yıldır tapu sorunu yaşayan mahallenin kentsel dönüşümü için hazırlanan plana karşı açılan davada geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu çıktı.

YETERLİ KONUT ALANI YOK

Raporda plan ile nüfusa etki edecek düzeyde konut alanının azaltıldığı ticaret fonksiyonunun arttığı tespit edildi. Plan genelinde 14 tarihi sit alanının varlığı, mevcut kentsel doku ve mülkiyet deseni düşünüldüğünde yeterli konut alanı bulunmadığı belirtildi. Plan genelinde ticaret kullanım yüzdesinin arttırılmış olmasının tarihi kentsel yerleşim alanını trafik baskısı altında bırakabileceğine dikkat çekildi.  Planda ancak alternatif ulaşım sistem ve türlerine yer verilmediği, öngörülen 25 metrelik yolun transit lastik tekerlik araç trafiğini doğrudan kentsel sit alanı içine alma olasılığının yüksek olduğu bu durumun tarihi sit alanları ve yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

MAHALLE KÜLTÜRÜ İÇİN DÜZENLEME YOK

Mahalle kültürü ve sosyal dokunun yaşatılması için emsal, maksimum kat yükseklikleri, parsel büyüklüğü, ifraz ve tevhit gibi yapılaşma koşullarına ait plan bütününde düzenleme yapılmadığı ifade edildi.

okmeydani-2MEZARLIKLAR YEŞİL ALAN OLDU

Toplam planlama alanının yüzde 40.7'sinin sosyal donatı ve yeşil alan olarak ayrıldığı ancak plan bütününde özellikle yeşil alanın yetersiz olduğunun altı çizilerek tarihi sit alanları ile mezarlıkların plan genelindeki açık ve yeşil alanlar olarak gösterildiği tespit edildi. Bilirkişi raporunda sıralanan nedenlerden dolayı dava konusu planın koruma imar planı yapım tekniklerine uygun olmadığı sonucuna varıldı. Davayı açan meclis üyelerinden Hakkı Sağlam “Plana itiraz nedenlerimiz bilirkişi tarafından da kabul edildi. Okmeydanı halkının yararına olmayan bu plan değişikliğinin iptalini bekliyoruz” dedi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more