Tapu işlemleri nasıl yapılır? Ev alınırken yapılması gereken işlemler neler?

Ev alım satım sürecinde tapu işlemleri büyük önem taşıyor. Herhangi bir hatalı işlem yapmamak için tapu işlemleri sırasında izlenmesi gereken yolların bilinmesi hem süreci hızlandıracak, hem de daha güvenli sonuçlara ulaştıracaktır. İşte tapu sürecinde bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler...

Tapu işlemleri nasıl yapılır? Ev alınırken yapılması gereken işlemler neler?

Ev alım satım konularında yapılması gereken en önemli belge işlemleri arasında tapu işlemleri geliyor. Hem ev alanı hem de ev satanı çok yakından ilgilendiren tapu işlemleri Hesapkurdu.com sitesi tarafından şu şekilde derlendi;

Tapu Gününden Önce:

1. Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli,
2. Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı,
3. Uygun konut kredisi araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
4. Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
5. Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli,
6. Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli,
7. Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve ödenmemişse emlak vergisi ödemesi yapılmalı,
8. Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
9. Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı,
10. SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı,
11. Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli – (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu Gününde:
1. Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı,
2. Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli,
3. Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli,
4. Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı,
5. Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  – (konut kredisi kullanacaklar için),
Tapu Gününden Sonra:
1. Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli,
2. Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı,
3. İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı,

Kaynak: Hesapkurdu.com – Tapu, Alım ve Satım İşlemleri