Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı (2017) MEBBİS sorgulama

Öğretmen adaylarının merakla beklediği Sözleşmeli Öğretmenlik Atama sonuçları ile ilgili müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar haberimizin içeriğini okuyabilir. İşte detaylar...

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı (2017) MEBBİS sorgulama

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayı MEBBİS sorgulama sayfasından sonuçlarını öğrenmek istiyor. Adaylar haberimizin içinden Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarını öğrenebiliyorlar. İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olmak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,

-5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

-Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

-Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

-Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

-Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,

-657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

-KPSS’ye girmiş olma şartı aranmayacaktır