4/C’den 4/B’ye geçişler nasıl yapılacak? KHK yayınlandı, geçişler başladı

Hükümet tarafından yeni bir KHK yayınlanması ile birlikte 4/C statüsünde çalışanlar 4/B statüsüne geçiriliyor. Peki 4/C'den 4/B'ye geçişler nasıl yapılacak? Herhangi bir sınav yapılacak mı? Başvuru yapmak gerekiyor mu? İşte ayrıntılar...

4/C’den 4/B’ye geçişler nasıl yapılacak? KHK yayınlandı, geçişler başladı

Devlet Personel Başkanlığı (DBP) 4/C’den 4/B’ye geçişler nasıl yapılacak sorusuna yanıt verdi. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/C statüsünde çalışanlar 4/B statüsüne geçecek. Çalışanlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte adım adım 4/C’den 4/B’ye geçiş…

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Personel Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri ile önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği hükme bağlanmıştır.

KHK ile gelen taşeron detaylarını bakanlık açıkladı! Taşeronun kadroya geçiş adımları neler olacak? İlginizi Çekebilir KHK ile gelen taşeron detaylarını bakanlık açıkladı! Taşeronun kadroya geçiş adımları neler olacak?

Bu çerçevede;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2-Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.

3-04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına atanır.

4-Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.

5-Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar (doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

6-Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

7-Bu kapsamdaki personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.

8-Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

9-Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

10-Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

11-Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

12-Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel hâlihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...