Gemlik, deprem tehlikesi nedeniyle taşınacak

Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede (KHK) deprem tehlikesi altındaki Bursa'nın Gemlik ilçesinin taşınmasını sağlayacak düzenleme yer aldı.

Gemlik, deprem tehlikesi nedeniyle taşınacak

Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK´nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik’in üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasının önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik’e özel yasa ile aşılmış oldu.

Gemlik ilçesinin mevcut yerleşim alanları yerine üst bölgelerdeki sağlam zeminlerde yapılaşmaya imkan sağlayacak madde şu şekilde:

“MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.”

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Geçici maddenin eklenmesinin ardından Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, teşekkür mesajları yayımladı.

Yılmaz; “İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın…696 sayılı kanun hükmünde kararname ile Gemlik´in önü açıldı.Gemlik´in deniz manzaralı en güzel yerleri Gemlik´in güzel insanlarına güvenli konut olacak.  Deprem risk olmaktan çıkacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız  Hakan Çavuşoğlu´na, Su İşleri ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu´na,  Bakanlarımıza, Bursa milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gemlik adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...