Sözcü Plus Giriş

Tüm bildiklerinizi unutun! ‘Hayırsever Reza’ ‘Hain Reza’ olunca…

Reza Zarrab'ın, çivi çakılmasının bile yasak olduğu yalılarına yaptırdığı 'kaçak' restorasyonu Sözcü 2 buçuk yıl önce Türkiye'nin gündemine taşımıştı. O dönem 'hayırsever işadamı' olan Zarrab'a ses çıkarmayan yetkililer, Zarrab'ın ABD'ye gidip 'itirafçı hain' olması üzerine jet hızıyla 'taraf' değiştirdi. İşte Zarrab'ın 'Hayırseverliği' ve 'Hainliği' dönemleri arasındaki 'yalı kararı' farkı...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:48, 14/12/2017
Tüm bildiklerinizi unutun! ‘Hayırsever Reza’ ‘Hain Reza’ olunca…

Şu sıralar ABD’de süren ve Halkbank’ın hedef alındığı Hakan Atilla davasında tanıklık yapan 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun ki­lit is­mi Re­za Zar­ra­b’­ın, eşi Eb­ru Gün­de­ş’­e he­di­ye et­ti­ği ya­lı­daki ‘kaçak res­to­ras­yon’u Sözcü 2015 yılının Mayıs ayında gündeme taşımıştı.

TÜRKİYE’YE SÖZCÜ DUYURMUŞTU

Sözcü, Zar­rab-Gün­deş çif­ti­nin, Os­man­lı dö­ne­min­de in­şa edi­len ve 1970 yı­lın­da ikin­ci de­re­ce ta­ri­hi eser ola­rak tes­cil edi­len Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı’na ka­çak kat çı­kıp, tü­nel­le bir­bi­ri­ne bağ­la­dı­ğı­nı, dış cep­he­yi de baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­le­ye­rek ta­ri­hi ese­re za­rar ver­di­ği­ni du­yur­muş­tu.  Haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li üyeleri, konuyu hem yargıya hem de İBB Meclisi gündemine taşımışlardı.

Aradan geçen 2 buçuk yılda Zarrab’ın yalılarıyla ilgili hiçbir adım atılmamıştı. Ta ki düne kadar…

Reza Zarrab ABD'ye gidip 'itirafçı' olunca, kaçak yalıya bakış açısı da değişti...

Reza Zarrab ABD’ye gidip ‘itirafçı’ olunca, kaçak yalıya bakış açısı da değişti…

HAYIRSEVER HAİN OLUNCA TUTUM DA DEĞİŞTİ!

Reza Zarrab, ‘Rıza Sarraf’ kimliğiyle Türkiye kamuoyunda ‘hayırsever iş adamı’ olarak tanıtılırken dokunulmayan yalılar; o, ABD’ye gidip ‘itirafçı hain’ olunca birden gündeme geldi.

ENCÜMEN KARARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan’ın tarihi yalılardaki kaçak bölümlerin ne zaman yıkılacağına ilişkin soru önergesi üzerine söz alan AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın yıkım için encümen kararı alındığını açıkladı. Aydın yasal sürecin devam ettiğini belirterek “O gün de gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

GÖRSEL:SÖZCÜ - Zarrab, ABD'ye gidip 'itirafçı' olunca, kaçak yalı yeniden gündeme geldi...

GÖRSEL:SÖZCÜ – Zarrab, ABD’ye gidip ‘itirafçı’ olunca, kaçak yalı yeniden gündeme geldi…

KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKILMASI BEKLENİYOR

Aydın’ın açıklamalarından sonra gözler, zaten şimdiye kadar uygulanması gereken mevzuatın ne zaman uygulanıp yalılardaki yıkımın gerçekleştirileceğine çevirildi.

İlginizi ÇekebilirReza Zarrab'a bir şok da İBB'denReza Zarrab'a bir şok da İBB'den
Yayınlanma Tarihi:10:58,