Cemil Çiçek: Irak’ta bunların olacağı 18 yıl önceden belliydi!

Cemil Çiçek ve 20 milletvekili 10 Ağustos 1999’da TBMM’de genel görüşme açılması için önerge verdi. Önergede, “K. Irak’ta yaşanan gelişmeler, ülkeyi bir gün bir emrivaki ile karşı karşıya bırakabilir” denildi. Çiçek, “Bugünlere geleceğimiz 18 yıl önceden belliydi” dedi

Cemil Çiçek: Irak’ta bunların olacağı 18 yıl önceden belliydi!

Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan ve halen AKP Ankara Milletüvekili olan Cemil Çiçek, Kuzely Irak gündemli olarak yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu için, “Bu günlere geleceğimiz 18 yıl önce belliydi. 18 yıl önce alınması gerekli önlemler zamanında alınmadığı için bu günlere gelindi” dedi.

Cemil Çiçek tarafından hazırlanan ve 20 milletvekili tarafından imzalanan “Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler ve uygulanan politikalarla ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergede” yer alan uyarılar, 18 yıl sonra daha da sorunları artmış olarak bugün TBMM'de ele alınacak.

O UYARIDAN BÖLÜMLER

Çiçek, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine Kuzely yaşananlarla ilgili o dönüm öngörülerinde yanılmadıklarını ifade etti ve önergede yer alan uyarıları şöyle anlattı:

“Son zamanlarda Kuzey Irak'ta Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler, kaybedilen merhaleler, endişe ederiz ki ülkeyi bir gün bir emrivaki ile karşı karşıya bırakabilir. O sebeple, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu gelişmelerin ve uyguladığımız politikaların gözden geçirilmesinde, gerekiyorsa, yeni politikaların Türkiye Büyük Millet Meclisince belirlenmesinde milli bir zaruret olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu konuda kendimizi tarihimize, milletimize ve devletimize karşı sorumlu hissediyoruz.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZLE İLGİLİ

Türkiye, birkaç yıldan beri, iç politika sorunları, seçimler, yeni hükümet çalışmaları, ekonomik ve sosyal rahatsızlıklarla uğraşırken, dış politikada çok önemli gelişmeler yaşamaktadır. Özellikle Kuzey Irak'ta meydana gelen gelişmeler, ABD'nin inisiyatifinde ve hatta yönlendirmesinde başlayan süreç, Türkiye'nin milli güvenliğini, toprak bütünlüğünü, hatta bu süreç başarıyla tamamlanırsa, devletin üniter yapısını etkileyecek bir mahiyet ve
derinlik kazanmaktadır.

BARZANİ VE TALABANİ GÜÇLERİ

Kuzey Irak'taki aşiret reisleri Barzani ve Talabani sık sık ABD'ye çağrılmakta, aralarındaki ihtilaf sona erdirilerek Kuzey Irak için yeni bir statünün tesisi noktasında yoğun çabalar harcanmaktadır. Bunda da epey mesafe alındığı da aşikârdır. Nitekim bu bölgede seçimler yapılmakta, parlamento ve hükümet kurulmaktadır. İç güvenliği sağlayacak birimler oluşmuş bulunmaktadır. İhtilaflar, bu bölgede, Irak kanunlarına göre değil yerel anlayış ve kurallara göre çoğu zaman çözülmektedir. Barzani ve Talabani'nin silahlı güçleri, giderek, silahlı kuvvetler standardına yükseltilmektedir. Bunlara ilaveten, geçtiğimiz günlerde Barzani'nin yeni bir bayrak çekeceği ve milli marşını da ilan edeceği açıklanmıştır. Bir süre sonra da kendi adına para basacağı iddiaları vardır.

BAĞIMSIZ DEVLETE GİDİYOR

Bütün bu gelişmelerin nereye gittiği açıktır. Türkiye'nin çoğu zaman bu konuda yeterli bir müdahalede bulunduğunu söylemek de mümkün değildir. Ortadoğu'da başlayan barış süreci bir süre sonra bu bölgede müstakil bir devletin kurulmasına yardımcı olabilir. Türkiye, bir başka bölgede uğraşırken, Kuzey Irak'ta bir emrivaki ile karşı karşıya kalabilir.

Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, Kuzey Irak'taki Türkmen varlığını ve neticede kendi milli güvenliğini, toprak bütünlüğü ve üniter devlet yapısını koruyabilmesi açısından Kuzey Irak'ta olup bitenleri ciddiyetle takip etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olumlu katkılarının sağlanması, uyguladığı politikaları bir de Türkiye Büyük Millet Meclisinin zemininde gözden geçirmesi şarttır.”

KUZEY IRAK GÜNDEMLİ

Çiçek ve arkadaşlarının verdiği genel görüşme önergesiyle TBMM bilgilendirildi. AKP hükümeti döneminde Barzani'ye verilen destekler arttı, AKP kongresine, AKP mitinglerine davet edilmesiyle daha da güç kazanan Barzani, 18 yıl sonra bağımsızlık referandumunu gündeme getirdi. TBMM, 18 yıl aradan sonra yeniden Kuzey Irak gündemli olarak toplanmış olacak.

genelge-1

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...